Östergötland

Besöksförbudet upphävs i regionens lokaler: "Spridningen har minskat"

Besöksförbudet upphävs i regionens lokaler: "Spridningen har minskat"
Östergötland

Fler överviktiga behövde sjukhusvård för covid-19 i länet

Fler överviktiga behövde sjukhusvård för covid-19 i länet
Östergötland

Vi upphör med de dagliga pandemirapporterna – men fortsätter bevakningen

Vi upphör med de dagliga pandemirapporterna – men fortsätter bevakningen
Östergötland

Ny rapport: Ytterligare två smittade har dött – 65 vårdas på sjukhus

Östergötland

Ny rapport: Ökning av antalet patienter på sjukhus – men inga ytterligare dödsfall

Ny rapport: Ökning av antalet patienter på sjukhus – men inga ytterligare dödsfall
Östergötland

Ny rapport: Ytterligare fyra smittade har avlidit – fler vårdas på sjukhus

Ny rapport: Ytterligare fyra smittade har avlidit – fler vårdas på sjukhus
Östergötland

Ny rapport: Ännu en covid 19-smittad har avlidit i länet

Ny rapport: Ännu en covid 19-smittad har avlidit i länet
Östergötland

Ny rapport: Antalet smittade på sjukhus har minskat under veckan

Ny rapport: Antalet smittade på sjukhus har minskat under veckan
Östergötland

Ny rapport: Ytterligare tre smittade har avlidit – men färre vårdas på sjukhus

Ny rapport: Ytterligare tre smittade har avlidit – men färre vårdas på sjukhus
Östergötland

Ny rapport: 800 smittade östgötar har dött under pandemin

Ny rapport: 800 smittade östgötar har dött under pandemin
Östergötland

Ny rapport: Ytterligare sju smittade har avlidit – men färre vårdas på sjukhus

Ny rapport: Ytterligare sju smittade har avlidit – men färre vårdas på sjukhus
Östergötland

Ny rapport: Ytterligare fyra smittade har avlidit – 82 vårdas på sjukhus

Ny rapport: Ytterligare fyra smittade har avlidit – 82 vårdas på sjukhus
Östergötland

Ny rapport: 80 smittade vårdas på sjukhus – ytterligare en smittad har avlidit

Ny rapport: 80 smittade vårdas på sjukhus – ytterligare en smittad har avlidit
Östergötland

Ny rapport: Antalet smittade på sjukhus ligger stabilt

Ny rapport: Antalet smittade på sjukhus ligger stabilt
Östergötland

Ny rapport: Ytterligare tre smittade har avlidit – färre behöver sjukhusvård

Östergötland

Ny rapport: Antalet smittade på sjukhusen fortsätter att öka – ytterligare två har dött

Ny rapport: Antalet smittade på sjukhusen fortsätter att öka – ytterligare två har dött
Östergötland

Ny rapport: Fler smittade behöver sjukhusvård – ytterligare två avlidna

Östergötland

Regionen: Ovaccinerade kraftigt överrepresenterade i vården

Regionen: Ovaccinerade kraftigt överrepresenterade i vården
Östergötland

Ny rapport: Färre smittade vårdas på länets sjukhus

Ny rapport: Färre smittade vårdas på länets sjukhus
Östergötland

Ny rapport: 79 smittade vårdas på länets sjukhus

Sida 2 av 66
Sida 2 av 66