Corren - Ansvarig Utgivare

Kontaktuppgifter!

Information2020-04-06 19:56

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE
Christer Kustvik - christer.kustvik@ntm.se

STF ANSVARIG UTGIVARE
Simon Spence - simon.spence@ntm.se
Nils Gruvebäck - nils.gruveback@ntm.se

NYHETSCHEFER
Linköping: Nils Gruvebäck - nils.gruveback@ntm.se
Övriga länet, tf: Vendela Källmark - vendela.kallmark@ntm.se

SAJTCHEF
Albin Wiman - albin.wiman@ntm.se

SPORTCHEF
Peter Mildaeus - peter.mildaeus@ntm.se
 


Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelarskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

VÄXEL & ADRESS: 
Växel: 013-280 000 
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)
Besöksadress: Badhusgatan 5, Linköping
Postadress: 581 89 Linköping.

E-post till anställda: fornamn.efternamn@ostmedia.se