Enkronas-försäljningen blir inte av: "En dålig affär"

Piraterna ska inte få köpa anläggningen på Dunteberget för en krona. Istället håller kommunens tjänstemän på att ta fram ett avtalsförslag. Exakt vad det blir för lösning är man förtegen om i nuläget.

24 april 2019 20:00

LÄS MER: Piraterna kan få köpa tillbaka arenan

LÄS MER: Kommunen fortsätter att betala för arenanamnet

Alliansen protesterade kraftigt när dåvarande majoriteten valde att köpa Piraternas byggnader på Dunteberget för 4,2 miljoner kronor. Tanken var sedan att speedwayklubben skulle hyra anläggningen av kommunen, men något hyresavtal har man inte lyckats enas om och nyligen gick nya kommunalrådet Kåre Friberg (M) ut och berättade att man övervägde att sälja tillbaka anläggningen till Piraterna för en krona. Förslaget väckte reaktioner och just nu håller tjänstemännen på att titta på en annan lösning.

– Man tittar på ett upplägg som löper över flera år, men exakt hur det ska se ut är för tidigt att säga. Det ska också avgöras politiskt. Vi hoppas att det ska kunna komma upp i kommunstyrelsen i maj, säger Kåre Friberg.

Kommer ni att sälja eller hyra ut anläggningen?

– Det är för tidigt att säga. Man tittar på det nu, säger Kåre Friberg.

Om ni säljer, blir det då för en krona?

– Man köpte anläggningen för 4,2 miljoner kronor, men vi kommer inte att sälja för en krona. Även om det nog skulle bli billigare i längden, säger Kåre Friberg och fortsätter:

– I det nya avtalet kommer vi att ställa högre krav på Piraterna också. Hur vi än gör kommer det här att bli en dålig affär för kommunen, men vi vill hitta en lösning som är den minst dåliga.

Att det inte blir en försäljning för en krona menar Kåre Friberg också handlar om en rättviseaspekt. Kommunen vill inte att olika idrottsföreningar ska behandlas olika.

Hur mycket kommer ni att kräva vid en försäljning?

– Det är för tidigt att säga. Men vi vill ju att alla föreningar ska gå bra. Det vore tråkigt om Piraterna skulle behöva lägga ner. Samtidigt är det här inte kärnverksamhet för kommunen, säger Kåre Friberg.

I dagsläget har kommunen inget sponsoravtal med Piraterna. Kåre Friberg påtalar dock att klubben har två lån till kommunen där det ingår att kommunen årligen skriver av delar av det ena lånet i takt med att Piraterna betalar.

– På så vis kan man se det som att vi sponsrar dem årligen med 150 000 kronor, säger han.

SD:s Johnny Karlberg menar dock att det handlar om mer än så i dagsläget.

– Det finns ju inget arrendeavtal så i dagläget betalar Piraterna ingen hyra. Det kan man ju se som indirekt sponsring också, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa