Piraterna kan få köpa tillbaka arenan

Blir det så att Motala kommun säljer tillbaka byggnaderna vid Dunteberget till Piraterna för en krona? Ja, det är inte alls omöjligt.

3 april 2019 15:00

– Det är ett av två alternativ vi bollar med, medger kommunalrådet Kåre Friberg (M).

Vad är det andra?

– Att vi fortsätter äga byggnaderna och att Piraterna hyr av oss.

Efter kommunens uppmärksammade köp av byggnaderna på Piraternas område för 4,2 miljoner kronor så tog det ett halvår innan det fanns ett förslag om arrende med SMK Motala. Förslaget gick ut på att Piraterna tillsammans med separata föreningar för bilsport och mc-sport årligen skulle betala 360 000 kronor till kommunen. Ett belopp baserat på kommunens kostnader för anläggningen. Samtidigt skulle föreningen tillsammans få ett driftsbidrag för anläggningen på 116 000 kronor.

Kommunens inriktning var då att skriva ett avtal med hela SMK Motala om kostnaden. En kostnad de sen skulle få förhandla om internt.

Det här motsatte sig bil- och mc-klubben. De menade att de har en helt annan situation där de själva äger sina byggnader på arenan, som de dessutom sköter.

Därför förkastades förslaget och ärendet stannade av. Vilket i sin tur betydde att Piraterna inte behövde betala en enda krona hyra för anläggningen under hela 2018.

Kommunens förslag när det gällde de byggnader som Piraterna sålde och har använt under året byggde på att fastighetsenheten är ägare, fritidsenheten hyr av dem och föreningen Piraterna hyr i andra hand av kommunen.

– Det är det här upplägget som vi framöver skulle vilja ha med alla våra föreningarna som har kommunala anläggningar, sa fritidschef Åsa Grellsgård i somras.

Nu skriver vi april 2019 och fortfarande har inget hänt. Diskussioner förs mellan kommunen och främst Piraterna om många praktiska delar, eftersom ingen uppgörelse finns nedskriven.

Kåre Friberg säger nu att saken måste avgöras så snabbt som möjligt.

– Det här är en fråga som vi fått i knäet av den tidigare majoriteten och vi motsatte oss uppgörelsen från början. Vi tyckte att det hade varit bättre att låta Piraterna gå i konkurs och sen ta det därifrån.

Han fortsätter:

– Men nu är läget som det är och vi är angelägna om att få till en lösning så snabbt som möjligt. Jag skulle säga att det bör vara klart inom några veckor.

Och ett förslag är som sagt att sälja tillbaka det till Piraterna för den symboliska summan av en krona.

– Vi diskuterar internt om det här just nu och måste även förankra det politiskt, men som du säger är en sån lösning en framkomlig väg.

Sven Gustavsson är ordförande i Piraterna. Han säger:

– Det viktigaste för oss är att få till en överenskommelse så att alla vet vad som gäller. Sen vore det självklart enklast för oss om vi ägde det själva, då kan vi sköta underhållet och investeringarna utan några mellanhänder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Calén