Kommunen fortsätter betala för egna arenanamnet

För 4,2 miljoner köpte kommunen Piraternas arena. Nu föreslår man att klubben ska slippa betala hyra i år. Dessutom får de behålla sitt stöd på 200 000 kronor trots att man ramlat ur elitserien. Det innebär att kommunen betalar klubben för att arenan de själva äger ska heta Motala arena.

8 juni 2018 07:00

Efter en stor debatt beslutade ett oenigt fullmäktige att köpa Piraternas anläggning för 4,2 miljoner kronor för att hjälpa klubbens ansträngda ekonomi. Tanken var sedan att föreningen skulle hyra Dunteberget av kommunen, men arrendeavtalet som reglerar detta har tagit tid att få fram och först nu har tjänstemännen presenterat ett förslag. Enligt det skulle arrendet årligen ligga på 360 000 kronor men med ett driftbidrag på 116 000 kronor.

LÄS MER:"Ska slippa betala arrende"

Det skulle då gälla samtliga motorklubbar med aktiviteter på Duntis. Eftersom förslaget dragit ut på tiden och eftersom beslut tas först i höst tycker politikerna i kultur- och fritidsutskottet att föreningarna ska slippa att betala arrende i år.

Förutom förslaget om gratis hyra får Piraterna ytterligare ekonomisk hjälp av Motala kommun under 2018. Det marknadsföringsavtal som kommunen haft med den dåvarande elitklubben på 200 000 kronor gäller nämligen även i år. Trots att klubben ramlat ut elitserien väljer kommunen att inte förhandla om avtalet.

LÄS MER:"Då skulle vi tvingas lägga ned"

– Vi har inte tittat på det eftersom det går ut i år och eftersom vi fokuserat på arrendeavtalet för anläggningen. Och vi får ju fortfarande marknadsföring även om klubben inte kör i högsta serien, säger kommundirektör Peter Ingesson.

En stor del i avtalet är namnet Motala arena. Ni betalar alltså 200 000 kronor för namnet på er egen arena. Är det rimligt?

– Så ser avtalet ut och vi har istället fokuserat på att hitta en lösning för driften och villkoren där, säger Peter Ingesson.

Om simklubben vill ha betalt för namnet Motala simhall, vad svarar ni då?

– Det är en hypotetisk fråga.

Ni har fokuserat på arrendeavtalet, men där är förslaget att föreningen inte ska betala något alls i år. Hur tänker ni då?

– Det var mer än jag visste. Jag har inte varit involverad i just den frågan. Det har legat på vår fastighetsenhet och fritidsenheten, säger Peter Ingesson.

Gratis arrende och samtidigt 200 000 kronor i stöd för att ni ska få ha namnet på er egen arena. Är det rimligt?

– Vi har inte fokuserat på marknadsföringsavtalet utan på arrendeavtal och i arrendeavtalet har jag inte varit direkt inblandad, säger Peter Ingesson efter en stunds tystnad.

LÄS MER:"Därför föreslås noll kronor i arrende"

Hur det i slutänden blir med arrendet är en politisk fråga som kommer avgöras under hösten i bildningsnämnden. Mikael Lindgren Palmgren (M) sitter i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott och var den som föreslog att arrendet skulle vara noll kronor i år.

Gratis arrende och samtidigt 200 000 kronor i stöd för att ni ska få ha namnet på er egen arena. Är det rimligt?

– Jag kan tycka att det är märkligt att vi ska betala för vårt eget arenanamn, men den frågan ligger inte hos oss i kultur- och fritidsutskottet och bildningsnämnden. Det är en fråga för kommunledningen och kommunstyrelsen. Det vi tittar på är arrendet och där kändes det inte rimligt att kräva betalt när vi inte har ett färdigt förslag till arrende förrän i höst. Vi kan inte ta hänsyn till vilka avtal som andra delar av kommunen har med klubben, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa