Hon tar kampen för rätt till assistans

För 25-åriga Amanda Wernersdotter är svaret givet: sminkning ska räknas som grundläggande behov och ge rätt till assistans. Nu prövas hennes ärende i Högsta förvaltningsdomstolen.

8 juli 2019 18:36

Beslutet från Försäkringskassan har snart tre år på nacken. Då, i oktober 2016, sänkte myndigheten Amanda Wernersdotters assistansersättning med några timmar i veckan. Amanda överklagade. Det gjorde även det allmänna ombudet för socialförsäkringen.

Men överklaganden gjordes av olika skäl. För Amandas del innebar beslutet färre timmar med personlig assistent. För allmänna ombudet, vars uppdrag är att driva socialförsäkringsärenden för att få klarhet i hur lagstiftningen ska tolkas, var det kritiska i beslutet att Försäkringskassan godkänt daglig sminkning som ett grundläggande behov.

Anledningen till att Amanda har personlig assistent är en cp-skada som bland annat gör att hon inte klarar av finmotoriska rörelser, som att sminka sig.

– Jag förstår att det kan verka banalt, men för mig handlar det inte om att vara snygg utan om att känna mig som mig själv. Jag tycker att det borde vara ett grundläggande behov att få bestämma själv, men bara för att jag sitter i rullstol bestämmer andra åt mig om jag har den rätten, säger Amanda Wernersdotter.

Förvaltningsrätten dömde till Amandas fördel. Men allmänna ombudet valde att driva ärendet vidare till nästa instans och i februari i år kom kammarrättens beslut: smink är inte ett grundläggande behov.

– Det här har varit en process som jag inte riktigt varit medveten om att den pågår. Det är tre år sedan det började, och jag trodde aldrig att jag skulle hamna här bara för att man ifrågasatte smink och hår som hygien.

LÄS MER: Försäkringskassan välkomnar prövning om smink

För Amandas del var det mer än sminket som stod på spel. Med kammarrättens beslut hävdes även hennes assistansersättning. För att få ersättning från Försäkringskassan krävs att individen har behov av assistans för grundläggande behov mer än 20 timmar i veckan. Enligt lagen om särskilt stöd (LSS) innefattar de behoven personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation eller behov som kräver stor kunskap om individen. Målet är att du ska kunna leva som andra. Bedöms de grundläggande behoven vara så stora kan den enskilda även ha rätt till assistans för andra behov. Anses behoven mindre än så är det istället kommunen som har ansvar för den personliga assistansen.

Kammarrättens beslut innebar att Amanda Wernersdotter hamnade under 20-timmarsspärren. Från och med beslutsdagen övergick ansvaret för hennes assistans istället till Linköpings kommun.

LÄS MER: "På förmiddagen kan jag varken äta eller gå på toa"

Men nu har Amanda överklagat domstolsbeslutet och fått rätt till prövning i högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen. Den grundläggande frågan är huruvida sminkning kan tolkas som personlig hygien och därmed alltså ett grundläggande behov. Förvaltningsrätten tolkade begreppet hygien brett och skrev i domslutet att även åtgärder som stärker den egna självkänslan ligger i den allmänna betydelsen av personlig hygien. Kammarrättens mening var dock att sminkning inte är så basalt som ett grundläggande behov.

När Högsta förvaltningsdomstolen fattar beslut vet Amanda Wernersdotter ännu inte; det kan vara om några månader eller om några år. Men vad som är säkert är att beslutet inte bara kommer att ha betydelse för Amanda, utan även för andra i hennes situation.

– Jag hoppas att de går på min linje, att man har rätt att se presentabel ut oavsett funktionsnedsättning. Går de inte på min linje betyder det att vi inte har samma rätt att bestämma över oss själva som andra har.

Allmänna ombudet

Allmänna ombudet för socialförsäkringen utses av regeringen.

Uppdraget går ut på att överklaga ärenden som bedöms ha stor betydelse för både enskilda försäkrade och det allmänna.

Syftet är att se till att ingen faller mellan stolarna, men också att ingen blir överkompenserad av Försäkringskassan.

Sedan 2016 har man förstärkt det allmänna ombudet för att ombudet ska få fram fler vägledande domar.

Källa: Försäkringskassan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa