FK välkomnar prövning om smink

Sedan två år tillbaka räknas inte sminkning som ett grundläggande behov av Försäkringskassan. Men myndigheten välkomnar att frågan nu tas upp på högsta instans och den vägledning som beslutet kommer att utgöra.

8 juli 2019 18:30

När Amanda Wernersdotters rätt till assistansersättning prövas i Högsta förvaltningsdomstolen handlar det om att få svar på om sminkning kan ses som ett grundläggande behov. Sedan 2017 svarar Försäkringskassan nej på den frågan.

För att ha rätt till den statliga ersättningen måste individens grundläggande behov uppgå till mer än 20 timmar i veckan. Dit räknas bland annat personlig hygien och måltider.

– Frågan är alltså om sminkning ska räknas som personlig hygien. Försäkringskassans ställningstagande i dag grundar sig på en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2015, då de grundläggande behoven tolkades som högst basala behov. Därför ser vi inte sminkning som ett grundläggande behov, säger Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

LÄS MER: Hon tar kampen för rätt till assistans

LÄS MER: "På förmiddagen kan jag varken äta eller gå på toa"

Myndighetens ståndpunkt i dag är att personlig hygien handlar om att hålla sig ren. Det handlar alltså om att tvätta sig, att sköta toalettbehov samt viss kroppsvård som tandborstning, klippa naglarna och raka sig, men inte att bli sminkad.

Men att frågan nu prövas är något som Signe Holmlund Armerin välkomnar. Hon menar att myndigheten kommer att rätta sig efter domstolens beslut.

– Det är jättebra att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp ärendet. Lagstiftningen är otydlig och preciserar inte vad som ingår i personlig hygien. Den här domen kommer att bli prejudicerande för hur Försäkringskassan beslutar framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!