Dementa gamla kände stor oro

Många dementa patienter upplevde stor oro och rädsla i samband med fredags kraftiga explosion i innerstaden.

7 juni 2019 12:02

LÄS MER: Första synen: Det liknade en krigszon

LIVE: Explosion i centrala Linköping

Explosionen: Detta har hänt

Ögonvittnet: Var flera explosioner

Småbarn evakuerade från förskola

Attendo Duvan på Snickaregatan 34 är det äldreboende som ligger närmast olycksplatsen.

– Många av våra dementa boende har varit mycket oroliga nu under förmiddagen, berättar våningsansvariga Valbona Hoti.

Explosionen kändes mycket kraftigt på vårdboendet som har 95 platser, varav 23 är avsedda för demenspatienter.

– Den gruppen gamla blir ofta extra oroliga när sådant här oförutsett och därför skrämmande inträffar, säger Valbona.

Vid lunchtid uppger hon dock att de gamla nu har lugnat ned sig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Glenning