Pressat läge i hemsjukvården

Nyligen hemtjänsten. Nu också hemsjukvården. På kort tid har två enhetschefer inom äldreomsorgen i Kinda hoppat av.

5 juni 2018 08:00

– Varför stannar de inte kvar?

Frågan som sjuksköterskorna Malin Andersson och Karolina Ekholm Laurin ställer sig är lika mycket ett rop på hjälp som en röst av uppgivenhet.

Ord som ”stress”, ”frustration och ”sårbar organisation” är återkommande ord i vårt samtal på sjuksköterskeexpeditionen på Bergdala äldreboende i Kisa.

Malin Andersson och Karolina Ekholm Laurin berättar att de haft fem chefer som kommit och gått sedan hemsjukvårdens intåg i Kinda kommun 2014. Dessutom har det varit glapp mellan rekryteringarna.

När nuvarande enhetschef för hemsjukvården slutar inom kort, efter bara nio månader på posten, sker det när äldreomsorgen går in i en av årets tuffaste perioder.

Sommar innebär semestertid för ordinarie sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor.

– Bemanningen är redan ansträngd i dag. Just nu fattas folk till tjugo (20) arbetspass under dagar, kvällar och nätter, säger Malin Andersson.

– Vi kan bara göra punktinsatser och det mest akuta, och vi känner oss otillräckliga. Alla patienter är lika viktiga, men det känns som vi bara släcker bränder. Vi vill kunna jobba förebyggande också. Som vid såromläggning är det bra om vi kan informera om kostvanor för att främja en bra sårläkning.

Enligt de båda sjuksköterskorna gäller även restriktiva regler mot övertid.

– Det krävs en god orsak för att få övertid godkänd.

Malin Andersson och Karolina Ekholm Laurin berättar också om bredden av ansvar som ingår i hemsjukvården. Bland brukare inom särskilt boende, i gruppbostäder och privata hem. I en kommun som till ytan är den tredje största i Östergötland.

I arbetet ingår även lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) där patienterna befinner sig i livets absoluta slutskede.

– Då måste det få ta tid, inte bara snabba besök, och vi har även anhöriga att ta hänsyn till, säger Malin.

Karolina fyller på:

– Vi har också ansvar för alla kateterbärare i kommunen och vi är skyldiga att åka om sjukvårdsupplysningen 1177 ringer ut oss. Vi kan inte säga nej till någon.

Ord som ”stress”, ”frustration och ”sårbar organisation” är återkommande ord i vårt samtal. Till vardagen i arbetet hör också rädslan för att göra en felbehandling. Med allt vad det kan innebära.

Malin och Karolina är noga med att poängtera att de inte är ensamma om att känna ängslan inför den närmaste framtiden.

– Det är inte bara våra åsikter. Vi pratar för hela hemsjukvården. Det är tråkigt att behöva säga, men vi hoppas att patienter/anhöriga har förståelse för om vi inte hinner med allt vi borde.

Läs mer: "Det har hållit på i fyra år nu"

Läs mer: "Förstår att jag inte är jättepopulär"

Läs mer: Jäsande missnöje inom hemtjänsten

Läs mer: Missnöje inom hemtjänsten utreds

Läs mer: Kravet: Avgå ansvarige ordförande

Läs mer: Krav på ordförandes avgång får stöd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist