SD har målat in sig i ett brunt hörn

I sin slutreplig i debatten om Sverigedemokraternas konstsyn hävdar Thomas Edetun och Stina Opitz från konstnärföreningen Alka att SD målat in sig i ett "brunt hörn".
I sin slutreplig i debatten om Sverigedemokraternas konstsyn hävdar Thomas Edetun och Stina Opitz från konstnärföreningen Alka att SD målat in sig i ett "brunt hörn".

Thomas Edetun och Stina Opitz från konstnärsföreningen Alka skriver en slutreplik i debatten om Sverigedemokraternas konstsyn och svarar Chris Dahlqvists (SD) och Bo Bromans (SD) svar på deras kritik.

Kulturpolitik 15 augusti 2022 18:33

Kulturdebatt

Får vi upplysa om att vi har representativ demokrati i Sverige och ingen direktdemokrati? De politiker som är valda representerar folkets röst. Den demokratiska ordningen följs givetvis även vid konstnärlig gestaltning. Som vi skrev i vår debattartikel är vi absolut för att konstnärer arbetar tillsammans med medborgare vilket också förekommer då och då. Det hindrar inte att det finns flera sätt att arbeta på när det gäller offentlig konst. Precis som andra verksamheter i samhället som ska stå sig över tid, har givetvis professionen en viktig roll att spela. Att bortse från den kompetens sakkunniga har (till exempel förhållande mellan konstverk och plats, ”platsens själ” och dess historia, konstverkens kvalitet och konstnärens kompetens att arbeta i det offentliga rummet, beställarens önskemål, förankring hos allmänheten et cetera) visar på ett förakt för denna konstart.

De exempel vi gav på SD:s censurerande och inskränkande inställning i olika offentliga konstfrågor kan knappast kallas vantolkning utan är faktiska exempel på valda SD-politikers fientliga åsikter i frågan, vilka talar för sig själva. Att ni framför att den offentliga konsten ska vara ”trivsam” låter småtrevligt, men den styrningen går vi inte på. 

Slutligen vore det oss främmande att "brunsmeta". Den aktiviteten överlåter vi åt dem som redan målat in sig i detta hörn. 

Thomas Edetun och Stina Opitz

Konstnärsföreningen Alka

 

Läs tidigare inlägg i debatten: 

"Sverigedemokraterna respekterar inte konstens frihet" 

"SD: Konstnärsföreningen Alka brunsmetar och vantolkar våra förslag" 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa