Alka brunsmetar och vantolkar

Sverigedemokraterna Chris Dahlqvist och Bo Broman svarar på konstnärsföreningens Alkas debattartikel "Sverigedemokraterna respekterar inte konstens frihet" (1/8) på Correns kultursidor.

Kulturpolitik 11 augusti 2022 19:39

Kulturdebatt 

I stället för att ta debatten kring våra konkreta kulturpolitiska förslag väljer Thomas Edetun och Stina Opitz från konstnärsföreningen Alka den sedvanliga metoden med brunsmetning och vantolkning av sverigedemokratiska förslag. 

Det är lågt att påstå att ett förslag som syftar till att medborgare ska få större kontroll över offentliga miljöer vantolkas till att vi Sverigedemokrater är "auktoritära" och inte står bakom konstnärlig frihet. Men vi förtydligar gärna vårt förslag om förhöjt medborgarinflytande för debattörerna. 

 Offentliga miljöer runt om i vårt land tillhör först och främst medborgarna – inte konstnärer, tjänstemän eller politiker. Som Stina Opitz och Thomas Edetun nämner är det positivt när medborgare tillsammans med konstnärer i samråd gestaltar våra gemensamma miljöer. Det är just detta Sverigedemokraterna vill, att konstnärer och vanliga medborgare tillsammans kan skapa miljöer som är estetiskt hållbara.

Vårt förslag gällande medborgarinflytande baseras på att de flesta medborgare bryr sig om de miljöer de lever och verkar i – då är det rimligt att medborgare själva ska få vara med och besluta om hur offentliga miljöer ska gestaltas – framför allt eftersom det är skattebetalarna själva som finansierar det. För tillfället ligger merparten av den makten hos tjänstemän och konstnärer. Vi tror att om medborgare får mer att säga till om gällande den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer så höjs även deras intresse för konsten och kulturen generellt. Konstnärer behöver komma närmare medborgarna – inte längre ifrån. 

Debattörerna blandar även till synes medvetet korten i syfte att förvirra läsaren till att vi sverigedemokrater vill ha det politiska mandatet att styra över all konst. Det stämmer inte. Vi anser självklart att den konstnärliga friheten ska värnas – och med ett förhöjt medborgarinflytande försvinner varken rättigheten eller möjligheten till att ställa ut eller använda offentliga miljöer för konstnärliga uttryck. Eller för den delen själva ställa ut eller sätta upp sin konst. 

Vårt förslag gällande medborgarinflytande handlar om den permanenta konsten i offentliga miljöer, konst som kommer att finnas på plats i flera år framöver. För att bevara och stärka tilltron till demokratin är det väsentligt att medborgarna vet hur deras skattepengar används och fördelas. Tanken med offentlig konst är just att den ska bidra till trivsamma offentliga miljöer – och det skulle vara dåligt fördelade skattemedel om ett offentligt finansierat konstverk inte uppskattas av medborgarna själva. 

I stället för att vantolka vårt förslag om ett förhöjt medborgarinflytande till att vi är emot konstnärlig frihet så kan Thomas Edetun och Stina Opitz vara ärliga från början – ni anser inte att medborgare ska ha något att säga till om gällande konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer. 

 

Chris Dahlqvist

Gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköping

Bo Broman

Kulturpolitisk talesperson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt inför valet: Sverigedemokraterna respekterar inte konstens frihet

Debatt inför valet: Sverigedemokraterna respekterar inte konstens frihet
Ämnen du kan följa