Systemfel – få lågutbildade kvinnor klarar SFI

Många kvinnor från KISAM-Världens mammor påtalar att när man blivit avstängd under sex månader tappar man väldigt fort den språkkunskap man lärt sig på SFI, skriver Eva Fornåå och Sira Jokinen Lisse i en replik.

Frågan som vi undrar över är, vad har förändrats under de sex månader som eleven inte har fått vara med på SFI-undervisningen, skriver Eva Fornåå och Sira Jokinen Lisse.

Frågan som vi undrar över är, vad har förändrats under de sex månader som eleven inte har fått vara med på SFI-undervisningen, skriver Eva Fornåå och Sira Jokinen Lisse.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2024-05-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "SFI-elever stängs av i sex månader – om de inte klarar proven" (6/5):

Vi i KISAM-Världens mammor tackar för svaret gällande SFI. Trots Linköpings kommuns alla insatser och goda avsikter så kvarstår faktum att bland våra medlemmar i KISAM-Världens mammor har en stor majoritet inte klarat SFI-studierna, de har avbrutit alternativt blivit avstängda från sina studier. Cirka 46 procent av eleverna avbryter sina SFI-studier.

Särskilt bland lågutbildade, ensamstående mammor hör det snarare till undantaget att de har klarat SFI. Enligt debattartikel i Corren 10/3 2023 skrev en SFI-lärare från Linköpings kommun “att endast 8 av 100 elever hade godkänt. Det är nedbrytande både för elever och lärare när så få når målen”.

Enligt skollagen har alla elever som blivit antagna till en kurs i SFI rätt att gå klart kursen, men det förutsätter bland annat att eleven, “tillgodogör sig utbildningen, och visar framsteg. Uppfylls inte dessa krav så finns inte förutsättningar för fortsatta studier”. Med andra ord – eleven blir avstängd. Men det går bra att ansöka om en ny plats efter sex månader. 

I stället för kontraproduktiva repressalier torde det vara intressant att se över, var finns hindren för SFI-studier? Ett av problemen är följande: SFI på heltid är 15 timmars undervisning i veckan, vilket förutsätter att man också ska ha tid till hemstudier. Många mammor i KISAM-Världens mammor vittnar om att barnen får vara enbart 20 timmar i veckan på förskolan, trots att mamman läser SFI på heltid, det vill säga 15 timmar i veckan. Om man därutöver tar bort restiden till och från SFI, så blir det ingen tid kvar till hemstudier. 

I svaret på vår insändare om SFI, så tog varken Fredrik Lundén eller Åsa Ridne upp vår fråga gällande avstängning från SFI och vad det konkret innebär. 

Frågan som vi undrar över är, vad har förändrats under de sex månader som eleven inte har fått vara med på SFI-undervisningen? Många kvinnor från KISAM-Världens mammor påtalar att när man blivit avstängd under sex månader tappar man väldigt fort den språkkunskap man lärt sig på SFI.

Vi vill framhålla att det ser ut som det gör med att så få lågutbildade kvinnor klarar SFI är inte lärarnas fel, utan det är snarare ett systemfel. Vi i KISAM-Världens mammor håller med Fredrik Lundén att det krävs rätt förutsättningar, vilket vi ser saknas i dag. 

Vi har samma mål som Linköpings kommun att det ska vara möjligt för alla SFI-elever att nå sina mål, lära sig svenska och bli en del av samhället. Men med rådande system blir det väldigt svårt att nå dessa mål, särskilt för lågutbildade kvinnor med barn. Vi välkomnar Fredrik Lundén och Åsa Ridne på besök hos oss i KISAM-Världens så att vi kan reda ut rådande missförstånd.