SFI-elever stängs av i sex månader – om de inte klarar proven

På Skäggetorpsforumet svarade politiker att det är enbart i undantagsfall som SFI-elever blir avstängda i sex månader från undervisningen. Vi kan på rak arm räkna upp minst 15 kvinnor som har blivit avstängda från undervisningen, skriver KISAM-Världens mammor.

Vi i KISAM-Världens mammor vädjar till politiken i Linköpings kommun att slopa avstängningen på SFI för dem som inte klarar prov, skriver Sira Jokinen Lisse och Eva Fornåå.

Vi i KISAM-Världens mammor vädjar till politiken i Linköpings kommun att slopa avstängningen på SFI för dem som inte klarar prov, skriver Sira Jokinen Lisse och Eva Fornåå.

Foto: Zenaida Hadzimahovic

Insändare2024-05-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla säger att språket är nyckeln in i det svenska samhället. För att lära sig det svenska språket, så är SFI (Svenska för invandrare) avgörande. Det torde vara unikt i det svenska utbildningssystemet att man blir avstängd i sex månader när man inte klarar ett prov till nästa nivå.

Tänk dig själv att du studerar på universitet och inte klarar en tenta och att du då stängs av i sex månader från vidare studier. Eller att du inte klarar uppkörningen och då får du inte ta några fler lektioner på sex månader.

Visst låter det helt galet!

Men det är precis så som SFI fungerar i Linköpings kommun. På Skäggetorpsforumet den 24/4 som vi i KISAM-Världens mammor och Världens ungdomar anordnade, svarade politiker att det är enbart i undantagsfall som SFI-elever blir avstängda i sex månader från undervisningen. 

Vi kan på rak arm räkna upp minst 15 kvinnor som har blivit avstängda från undervisningen. Det här torde vara unikt i det svenska utbildningssystemet och är direkt kontraproduktivt. Kvinnorna själva är förtvivlade över systemet, eftersom när de går hemma så har de hunnit glömma vad de har lärt sig och måste börja om på nytt.

Det här är något som vi i KISAM-Världens mammor har påtalat för politiken under flera års tid. Det finns inget krav på att stänga av elever som inte klarar prov, utan det är något som politiker i Linköpings kommun själva har beslutat. Tiden elever läser på SFI har fördubblats sedan 2018 och med regler som de här, med avstängning i 6 månader, så är det inte konstigt att tiden på SFI blir avsevärt längre.

Vi i KISAM-Världens mammor vädjar till politiken i Linköpings kommun att slopa avstängningen på SFI för dem som inte klarar prov. Inte bara för mammornas och deras barns skull, men även för samhället och inte minst skattebetalarna i Linköpings kommun.

Eva Fornåå, ordförande KISAM-Världens mammor

Sira Jokinen Lisse, verksamhetschef KISAM-Världens mammor

Svar från Linköpings kommun:

Svenska språket är mycket riktigt en av nycklarna för att komma in i det svenska samhället. Det är väl etablerat att bristande kunskaper i svenska medför svårigheter att bli en del av samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är det av så stor vikt att det finns goda möjligheter för nyanlända, och andra med bristande kunskaper i svenska, att på olika sätt lära sig svenska. 

Linköpings kommun erbjuder flera studieformer av undervisning i SFI i syfte att alla elever ska kunna hitta den form som passar dem bäst. Den kommunala vuxenutbildningen i SFI i Linköping har tre olika studievägar: 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Varje elev placeras på den väg och den kurs som motsvarar just deras språkkunskaper. På så sätt finns det en nivå för alla oavsett om man aldrig har gått i skola, och varken kan läsa och skriva, eller om man har studerat flera år i hemlandet. Var femte vecka finns möjlighet att påbörja studier i SFI och det finns möjlighet att läsa både dagtid, kvällstid, på distans och under föräldraledighet.

Enligt skollagen har alla elever som blivit antagna till en kurs i SFI rätt att gå klart kursen, men det förutsätter att eleven har studiemotivation, tillgodogör sig utbildningen, är närvarande och visar framsteg. (20 kapitlet 9 § skollagen och 7 kapitlet 1 § förordningen om vuxenutbildning.) Uppfylls inte dessa krav så finns inte förutsättningar för fortsatta studier, men det går bra att ansöka om en ny plats efter sex månader. 

Det finns flera skäl till varför en elev inte uppnår progression, men den vanligaste orsaken är bristande närvaro. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att klara av studierna och undvika avbrott erbjuder vi i Linköping flera former av stöd för de elever som behöver extra hjälp. Stödet kan ges i helklass, i små grupper och även enskilt. Det finns också möjlighet till individuellt stöd som modersmålslärare och särskilda språkutvecklare. 

SFI är i grunden en fantastisk möjlighet för språksvaga att lära sig svenska, men för det krävs rätt förutsättningar och därför utvecklar vi SFI kontinuerligt. Bland annat erbjuder vi nu SFI för föräldralediga i Ryd, en satsning som kommer att utökas till Berga, och vi inför flera kombinationer av SFI genom yrkesutbildning. Allt detta gör vi för att skapa olika lösningar så att fler elever kan uppnå framsteg i sina studier.

Att studietiden för elever har fördubblats sedan 2018 stämmer inte. Mellan 2018 och nu hade vi en pandemi och under den såg vi att studietiden blev längre. Efter pandemin pekar dock våra nyckeltal på en ökad genomströmning.

Vi besöker gärna KISAM-Världens mammor för att reda ut rådande missförstånd. Vårt mål är att det i Linköpings kommun ska vara möjligt för alla SFI-elever att nå sina mål, lära sig svenska och bli en del av samhället. 

Fredrik Lundén (M), ordförande för arbetsmarknadsnämnden

Åsa Ridne, avdelningschef gymnasie- och vuxenutbildning