Hur många resenärer fick betala tilläggsavgift?

Frågorna om fripassagare i Östgötatrafiken fortsätter, menar insändarskribenten.

Frågorna om fripassagare i Östgötatrafiken fortsätter, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2023-10-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Jag har tröttnat på flatheten kring biljettkontroller" (6/10) och Östgötatrafikens svar "I september gjordes 19 000 kontroller" (10/10):

Det har varit flera insändare om att många friåker i den kollektiva trafiken. Tidigare har Östgötatrafiken sagt att det inte är något större problem. Men i ett insändarsvar skriver nu Mattias Näsström, biträdande trafikchef på Östgötatrafiken, att kontrollverksamheten här i Östergötland är relativt omfattande och att man i september gjorde 19 000 kontroller (antar att det innefattar all trafik, även pendeltågen).

Det som inte Östgötatrafiken ger svar på är: Av de 19 000 kontrollerna, hur många hade inte giltig biljett och mer intressant, om man inte hade det, fick man då en tilläggsavgift på 1 500 kronor? 

Östgötatrafiken anger att den som inte har giltig biljett riskerar att få en så kallad tilläggsavgift på 1 500 kronor.