Är detta tacken som vårdpersonalen får?

Att minska på friskvården, inte bjuda på kaffe, och att nu ge redan utsliten personal mer arbete i och med konferensen får mig att undra, skriver en anhörig.
Att minska på friskvården, inte bjuda på kaffe, och att nu ge redan utsliten personal mer arbete i och med konferensen får mig att undra, skriver en anhörig.

Man kan ju inte låta bli att undra om kommunen någonsin hört talas om begreppet personalvård, frågar sig insändarskribenten.

Insändare 29 oktober 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Har man glömt att pandemin inte är över?" (21/10) och "Mjölby kommun borde tänka om med personalkonferensen" (25/10):

Som utomstående vill man inte tro det man läser i dessa två insändare. Är det så att kommunen skall ”föra samman” de som vårdar våra allra sköraste med många människor från övriga verksamheter under pågående pandemi? 

Att personal skall vara hemma vid minsta symtom får mig att se orättvisorna. Denna personal kan knappast jobba hemifrån. Många av kommunens medarbetare har i den bemärkelsen knappt drabbats av pandemin då man till exempel kunnat ta med sig datorn hem och arbeta hemifrån, vilket också gjort att lönebortfallet uteblivit. 

Att regeringen slopat karensdagen under pandemin är ett sätt att ”skydda” vårdpersonalen, men nu? Karensdagen är tillbaka och precis som skribenterna påtalar så ska de vara hemma vid minsta symtom, vilket gör att deras lönebortfall nu troligen är större än under värsta delen av pandemin, då de fick en del tillbaka av staten. 

Som utomstående antar jag att man som vårdpersonal fortfarande har tankesättet att både på grund av de man arbetar med/mot och för sin egen skull, troligtvis begränsar sociala kontakter och tillställningar just med tanke på smittorisken. Detta är något arbetsgivare inom vård och omsorg bör främja. Det måste ju finnas personal att tillgå.

Att personalen slitit under pandemin är det ingen tvekan om. Allt som rapporterats i media gällande arbete utan skyddsutrustning till en början, otaliga övertidstimmar och sjukskrivningar är ju knappast något som bör ha undgått Mjölby kommun. Är detta då tacken personalen får? Övertid och inkräktande på deras fritid. En fritid som för många innebär återhämtning. Vilket också kan antas vara mer välbehövligt nu än någonsin!

Man kan ju inte låta bli att undra om kommunen någonsin hört talas om begreppet personalvård? Att minska på friskvården, inte bjuda på kaffe, och att nu ge redan utsliten personal mer arbete i och med konferensen får mig att undra följande: 

• Vem ska ta hand om kommuninvånarna när personalen är slutkörd? 

• Vem visar tacksamhet mot de som stått först i ledet att under pandemin möta smittan? Till exempel hemtjänst och hemsjukvård.

Nu får kommunen steppa upp! Detta ska man göra för personalen, men i förlängningen gör man det också för alla kommuninvånare, vilka annars riskerar en minskad möjlighet till vård och omsorg på grund av slutkörd personal och eventuella uppsägningar. 

Ett svar från kommunen, på nu flertalet insändare i områdets stora tidning, är det minsta man kan förvänta sig. Personalen förtjänar mer än så! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa