Väntetiderna till BUP ska förkortas

Bakom varje siffra i statistiken står familjerna som går sönder när köerna till BUP inte sällan gör barnen sjukare, skriver debattörerna.

Debatt2023-03-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändarna "Vi har väntat på hjälp för vår dotter i över ett år" (11/3), "Vår dotter mår allt sämre – ändå nekas vi vård" (17/3), och "Vardagen är en konstant kamp för att få hjälp i tid" (25/3):

Vi har på kort tid kunnat läsa tre insändare från föräldrar som på ett hjärtskärande sätt beskriver hur deras barn – som mår mycket dåligt – fått vänta orimligt länge på hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). "Uppgiven pappa", "Väldigt, väldigt trött och ledsen mamma" och "Slutkörd, men kämpande mamma", beskriver en verklighet som nog är alla föräldrars mardröm. 

Tyvärr känner vi igen bilden. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin har varit dålig under allt för lång tid i Östergötland. Bakom varje siffra i statistiken står familjerna som går sönder när köerna till BUP inte sällan gör barnen sjukare. 

När vi inom Östgötasamverkan (M, KD och L) tog över styret av Region Östergötland, efter valet i höstas, var vi rörande överens om att barns psykiska hälsa skulle vara en prioriterad fråga för oss. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste årtiondena och bland unga i åldern 16 till 24 år har den tredubblats de senaste tjugo åren. Det är en oroande utveckling där vi är skyldiga att göra allt vi kan för att se till att dessa barn och unga får hjälp i tid. 

Redan vid vårt allra första möte med hälso- och sjukvårdsnämnden i det nya politiska styret, i januari i år, fattade vi beslut om att avsätta extra medel motsvarande 21 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning för barn och unga. Det kommer givetvis inte räcka med det, men det är en stark signal om att rådande situationen inte är okej och att mycket mer måste göras. 

Men vi behöver också tänka i nya spår. Det är givetvis ett stort problem att många barn och unga som mår psykiskt dåligt inte kan få stöd och hjälp av BUP i rätt tid. Men vi ser också att barnmottagningarna, ungdomsmottagningarna och elevhälsan skulle kunna spela en större roll för att möta den psykiska ohälsan för att avlasta BUP. 

Vi menar därför att det är viktigt med “en väg in” för den som mår dåligt, oavsett vårdnivå, så att rätt stöd och uppföljning ges för rätt behov. Den som inte är i behov av specialistpsykiatri ska snabbt få rätt hjälp på en lägre vårdnivå, medan de med större behov snabbare kan få hjälp hos specialistvården om den kön på så sätt kan lätta.

I vårt strategiprogram för mandatperioden slår vi bland annat fast att uppdraget till Barnhälsan och Ungdomsmottagningen ska förstärkas, så att alla utan dröjsmål får rätt förutsättningar för att återta kontrollen i tillvaron när det kommer en svacka. Väntetiderna till BUP ska förkortas mellan utredning, diagnos och behandling och en handlingsplan för detta ska tas fram.

Vårt arbete har bara börjat, men vi kan lova att åtgärder mot psykisk ohälsa – inte minst hos barn och unga – är ett prioriterat område för oss.