Vi har väntat på hjälp för vår dotter i över ett år

Vår dotter mår i dag mycket dåligt och har inte fått någon hjälp trots över ett år i kö till ångestbehandling. Vi som vårdnadshavare har ingen aning vad nästa steg är för att få hjälp, skriver en uppgiven pappa.

Vi har fram till dagens datum inte hört något angående behandling av vår dotters ångestattacker, skriver en pappa.

Vi har fram till dagens datum inte hört något angående behandling av vår dotters ångestattacker, skriver en pappa.

Foto: Arkivbild

Insändare2023-03-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår första kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Linköping är under hösten 2021. Vår dotter klarar då inte av att gå i skolan och lider av svåra ångestattacker. Vi får snabbt komma på ett första bedömningssamtal som vi upplever mycket professionellt. 

Vi får en tid bokad till en psykolog redan efter en månad efter första kontakten. Några dagar innan avbokas besöket av BUP på grund av att psykologen är sjuk. Sedan hör vi inget mer. Veckorna går och vi ringer till BUP:s mottagningstelefon. De säger att de inte kan se att något framtida besök ännu är inbokat. De ber oss avvakta då det är många som behöver stöd och det finns begränsade resurser. Vi väntar ytterligare några veckor och ringer igen, men får samma besked. 

Vi väntar ytterligare en tid och ringer igen och då får vi till svar att det inte går att se att något möte ska bokas in till psykolog. Det finns heller inga noteringar att vi har hört av oss för att få ett nytt möte inbokat. Trots upprepade kontakter har inga noteringar om våra samtal gjorts i journalen vilket det ska göras. Det enda personalen kan se är att vi varit på ett första bedömningsmöte. Det enda spåret efter det inbokade mötet med psykolog är den skriftliga kallelse vi fått per post inför besöket. 

Vi kontaktar då dåvarande ansvarig chef för BUP i Linköping, och beskriver händelseförloppet. Inom en vecka får vi ett nytt besök hos en psykolog inbokat. På det mötet framkommer att de vill göra en utredning om vår dotter lider av någon neuropsykiatrisk diagnos. Vi ställs i kö till en utredning. De ställer oss också i kö för att vår dotter ska få behandling för att kunna hantera sina ångestattacker bättre. Vi har fram till dagens datum inte hört något angående behandling av vår dotters ångestattacker. 

Under hösten 2022 hör Psykiatripartners av sig. De förklarar att BUP i Linköping anlitat dem för att utreda vår dotter då BUP inte har resurser att klarar av att utreda alla barn som står i kö. Vår upplevelse av Psykiatripartners utredning är bara positiv. Mycket professionella psykologer och läkare som snabbt genomför utredningen som blir klar under december 2022. De säger då att de skickar utredningen till BUP som kommer att ta kontakt med oss. 

I februari 2023 får vi en tid hos BUP med psykolog som nästa steg. Samma dag ringer BUP upp och säger att psykologen är sjuk. Vi står på oss och säger att vi måste få träffa någon annan då vår dotter nu mår mycket sämre än tidigare. Vi får träffa en specialistsjuksköterska. Hon antecknar hur vi har det och bokar in en tid hos specialistläkare. 

Mötet med specialistläkaren bokas in under första delen av mars. När vi kommer in till specialistläkaren är hen inte alls förberedd. Hen vet inget om vår dotters historik. Hen frågar oss om det kommit fram under tidigare besök att det ska göras en utredning. Vi blir helt chockade och säger: "Är detta inte en uppföljning efter Psykiatripartners utredning?" Läkaren säger att det inte finns någon utredning i journalen eller några anteckningar om utredningen. Läkaren ber oss beskriva från början varför vi sökt oss till BUP och vad vår dotter har för problem. Vi är tillbaka på ruta ett. 

Innan mötet avslutas säger läkaren att hen ska kontakta Psykiatripartner och sedan höra av sig till oss. Samtidigt mår vår dotter mycket dåligt och har inte fått någon hjälp trots över ett år i kö till ångestbehandling. Vi som vårdnadshavare har ingen aning vad nästa steg är för att få hjälp. Efter mötet börjar det sakta sjunka in att vi befinner oss i barn- och ungdomspsykiatrins totala kollaps. 

"Uppgiven pappa"

Svar från Region Östergötland:

Er erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping är beklaglig och det är ledsamt att läsa om den. Det tycks som att en rad misstag har begåtts och att det inneburit onödigt lidande för er. Jag noterar att ni också vid några tillfällen har mötts av professionalitet i möten, vilket är positivt, men att återkopplingar och omständigheter har gjort att den sammantagna vården varit bristfällig och dragit ut på tiden. 

Vi har långa köer, vilket är utmanande. Dock är det mycket viktigt att det finns en kontinuitet när man väl får kontakt med oss. Vi arbetar ständigt med prioriteringar för att de som behöver oss allra mest också ska få tillgång till vård. 

Det vi kan göra nu är att planera för fortsatt vård och kontakt med BUP. Därför vill jag uppmana er att kontakta undertecknad för att kunna följa upp situationen och säkerställa att det kommer att bli bättre framåt. 

Anna Kjellberg, verksamhetschef, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping