(S+M): Därför behövs även verksamhetsmark i Linköping

Ingen annanstans i Linköpings kommun finns det en motsvarande yta som passar lika bra som Distorp och Gärstad och som har det läge som krävs för dessa verksamheter, skriver Kristina Edlund (S) och Stefan Erikson (M).

Sverigedemokraterna och Centerpartiet har ett högt tonläge rörande bebyggelse på åkermark, men missar helt målkonflikterna för Linköpings jobb, företag och tillväxt kontra att ansvarsfullt värna värdefull åkermark, skriver debattören.

Sverigedemokraterna och Centerpartiet har ett högt tonläge rörande bebyggelse på åkermark, men missar helt målkonflikterna för Linköpings jobb, företag och tillväxt kontra att ansvarsfullt värna värdefull åkermark, skriver debattören.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-03-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Hyckleri att bebygga Sveriges bästa åkermark" (8/3) och "Vi behöver komma bort från åkermarken" (20/3):

Linköping ligger på Östgötaslätten och en stor del av vår kommun består av bördig åkermark. För oss socialdemokrater och moderater är det viktigt att bättre värna värdefull åkermark och samtidigt stå upp för fler jobb och företag. Vi behöver se helheten och redan nu undantar vi värdefull åkermark på andra håll i kommunen.

När åkermark behöver tas i anspråk ska det aldrig göras i onödan, utan det ska ske utifrån ett starkt och tydligt behov med hänsyn till hela kommunen. Eftersom Linköpings kommun ska bli rundare, tätare och mer sammanhållen begränsar vi att staden sprider ut sig för mycket på omkringliggande jordbruksmark. Genom att medvetet och utifrån gedigna utredningar utpeka Distorp som ett mycket viktigt område för verksamhetsmark kan vi undanta planerade exploateringar på annan åkermark.

Sverigedemokraterna och Centerpartiet har ett högt tonläge rörande bebyggelse på åkermark, men missar helt målkonflikterna för Linköpings jobb, företag och tillväxt kontra att ansvarsfullt värna värdefull åkermark. Behovet av ny verksamhetsmark kan, till skillnad från behovet av fler bostäder, inte lösas genom förtätning inom tätorten Linköping. Det finns nämligen företag som genom sin verksamhet påverkar omgivningen i form av buller, lukt eller transporter och som därför inte kan ligga i anslutning till bostäder. Därför behövs även verksamhetsmark utanför tätorten Linköping. Läget för vissa verksamheter är också väsentligt och här saknas alternativ.

Under en mycket lång tid har ett nytt verksamhetsområde i Distorp och Gärstad planerats för att kunna tillgodose omlokalisering av företag när Ostlänken byggs. Genom en ny av- och påfart från och till E4:an kan verksamheternas tunga trafik undvika att köra genom staden, vilket är en stor vinst för både verksamheterna och miljön. Ingen annanstans i Linköpings kommun finns det en motsvarande yta som passar lika bra som Distorp och Gärstad och som har det läge som krävs för dessa verksamheter. Att stoppa det nya verksamhetsområdet är därmed detsamma som att stoppa etableringar och riskera att företag flyttar till andra kommuner. Det blir i så fall många arbetstillfällen som försvinner från Linköping. Är detta vad Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill? 

Kommunen behöver attrahera fler företag och skapa fler arbetstillfällen. Verksamhetsmark i ett attraktivt läge och i anslutning till E4:an är en förutsättning för att Linköping ska fortsätta att vara en tillväxtkommun. Samtidigt värnar vi som sagt värdefull åkermark genom att undanta exploatering på andra håll i kommunen.