Vi behöver komma bort från åkermarken

Styrande S+M driver nu arbetet med att ta fram detaljplan för Distorp med flera fastigheter norr om E4. Totalt handlar det om upp mot 250 hektar prima åkermark där våra barns och barnbarns mat skulle kunna växa, skriver Centerpartiet.

Vi vill ta ansvar för att företag kan etablera sig hos oss, men inte var som helst och inte i bara ett plan på odlingsbar mark, skriver debattörerna.

Vi vill ta ansvar för att företag kan etablera sig hos oss, men inte var som helst och inte i bara ett plan på odlingsbar mark, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-03-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet och andra partier i opposition har efterlyst en dialog om alternativ till att exploatera åker för behovet av verksamhetsmark, som vi vet är mycket stort. 

För att företagen i Linköping, och i förlängningen hela kommunen, ska må bra måste verksamheter ha tillgång till mark för att växa. Närhet till bra och välutbyggda kommunikationer är ofta avgörande. Men just det utpekade Distrop kan inte vara det enda alternativet. Skulle annan mark som inte är bruksvärd åkermark, men som har samma goda tillgång till kommunikationer, kunna exploateras kommer Centerpartiet alltid att vara pragmatiska. Frågan om åkermark är komplex och viktig, och alla exploateringar av den här storleken måste diskuteras, jämföras och kritiseras. 

Gården Distorp ligger som gammal sjöbotten låglänt. Det bidrar till dess mycket goda kapacitet som brukningsmark, men gör den samtidigt olämplig att lägga tung industri på, med omfattande beredningsinsatser innan grunderna kan gjutas. Skogsmark hade varit ett bättre val att förlägga sådan verksamhet på. 

”Exploatering Distorp måste genomföras, tyvärr” brukar svaret vara från Socialdemokrater och Moderater. Man konstaterar att det inte finns nog med mark i den gamla översiktsplanen från 2010 och ser det lika orubbligt som en naturlag. Beslutet att detaljplanera gården Distorp 2:1 som verksamhetsmark är emellertid fattat utan hänsyn till den starka kritik som framförts inom och utanför politiken. När planen väl ska läggas fram för slutligt beslut kommer det ha investerats många tiotals miljoner kronor och tusentals arbetstimmar för att presentera ett nära fullbordat faktum som kommer vara svårt att säga nej till. Men så länge exploatering av bruksvärd åkermark finns med i planerna kommer vi att säga nej till Distorp. 

Kommunen kan med gott samvete sälja åkermarken Distorp igen. Den har dubblerat sitt åkermarksvärde under de år kommunen ägt fastigheten. Så pengarna får medborgarna igen, men de tusentals nedlagda planeringstimmarna är tyvärr förgäves. 

Vi i Linköping behöver vara sparsamma när vi exploaterar mark till verksamhet. Politikerna i Hamburg och Singapore är tvingade till det för all mark är i princip exploaterad. Där rivs gamla industriområden och lokaler för att bereda plats för nya verksamheter. Där byggs också verksamhetslokaler i flera plan där så är möjligt och där finns inga outnyttjade småplättar. Vi vill ta ansvar för att företag kan etablera sig hos oss, men inte var som helst och inte i bara ett plan på odlingsbar mark.