(L): Sluta spara på förskola och skola

Till skillnad från S+M-styret förstår vi Liberaler sambandet mellan att satsa på skolan nu och vad det ger för utdelning inom andra områden mer långsiktigt, skriver debattörerna.
Till skillnad från S+M-styret förstår vi Liberaler sambandet mellan att satsa på skolan nu och vad det ger för utdelning inom andra områden mer långsiktigt, skriver debattörerna.

Det är nu än en gång uppenbart att förskolan och skolan inte är prioriterade i S+M-styrets budget. Inte en krona finns i den tilläggsbudget som nu skall beslutas av kommunstyrelsen, skriver debattörerna.

Debatt 15 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "20 miljoner till socialtjänsten: Allvarligt läge" (10/11) och debattartikeln "Kommunen ska fredas från organiserad brottslighet" (10/11):

I Corren har vi kunnat ta del av S+M-styrets satsningar, 20 miljoner till social- och omsorgsnämnden för att färre unga skall dras in i kriminalitet och ett trygghetsprogram. Samtidigt som styret i debattartikel samma dag skriver att ”vår främsta uppgift är att leverera välfärd till Linköpingsborna”.

Vi Liberaler anser att det är en bra satsning men styret tycks ha glömt en mycket viktig del av välfärden nämligen skolan. Ingen har väl kunnat undgå vad alla instanser talar om i dag. Att tidiga insatser är avgörande för att unga inte skall dras in i kriminalitet. När man pratar om tidiga insatser är det ofta skolan som man hänvisar till, vilket inte är så konstigt med tanke på den tid våra barn och ungdomar tillbringar i skolan. Men dessa tidiga insatser i skolan kräver mer personal som finns där för barnen och eleverna och inte mindre.  

Det är nu än en gång uppenbart att förskolan och skolan inte är prioriterade i S+M-styrets budget. Inte en krona finns i den tilläggsbudget som nu skall beslutas av kommunstyrelsen. Hur kan man påstå att man prioriterar välfärden när man nedprioriterar skolan? Trygghetsprogram i all ära men konkreta åtgärder kräver handling och det kräver resurser. 

 

I dag sker det besparingar ute i våra verksamheter beroende på att man inte fått tillräcklig kompensation för pris- och löneökningarna under 2023. Som läget är nu har man redan genomfört stora neddragningar och det finns inte längre något utrymme för fler besparingar men tyvärr så tvingar den nya S+M-budgeten 2024 skolorna till ytterligare besparingar. Att styret hela tiden hänvisar till att andra kommuner har det värre hjälper inte våra barn, elever och personal i Linköping. Besparingarna drabbar dem. 

Till skillnad från S+M-styret förstår vi Liberaler sambandet mellan att satsa på skolan nu och vad det ger för utdelning inom andra områden mer långsiktigt. En utebliven satsning på skolan nu kommer som en stor kostnad för individen men också för samhället i framtiden. I vårt budgetförslag för 2024 fanns både satsningar och kompensation för kostnadsökningar. Linköping är en förhållandevis rik kommun. I den tilläggsbudget som vi nu skall besluta om tillför vi bland annat pengar till skolan för att kompensera för kostnadsökningarna. Det gör vi genom ett uttag från Stadshus AB samt omfördelningar av pengar från konsulter och kommunikation till barnen och eleverna i skolan. 

Genom att vi inte sparar på skolan förebygger vi på riktigt att barn och unga inte dras in i kriminalitet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa