Kommer S och M prioritera vissa ungdomar framför andra?

Ska man lyckas med trygghets- och förebyggande arbete måste man involvera föreningslivet i större utsträckning. Vi vet att en satsad skattekrona i en idrottsförening ger flerfaldigt tillbaka, skriver Johan Thorén (L) och Anki Åkerbjörk (L).

Moderaterna kommer troligen få böja sig för Socialdemokraternas vurmande för Skäggetorp, Berga och Ryd samt deras prestige gällande den kommunala ungdomsverksamheten Ung Puls. Konsekvensen blir att föreningsstödet kommer få stå tillbaka, skriver debattörerna.

Moderaterna kommer troligen få böja sig för Socialdemokraternas vurmande för Skäggetorp, Berga och Ryd samt deras prestige gällande den kommunala ungdomsverksamheten Ung Puls. Konsekvensen blir att föreningsstödet kommer få stå tillbaka, skriver debattörerna.

Foto: Ørn E. Borgen/NTB/TT

Debatt2024-02-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi kräver att ungdomsverksamheten öppnas omedelbart" (9/2) och "Ryd och Lambohov har fått begränsade öppettider" (10/2):

Liberalerna deltog på dialogmötet mellan ungdomar och politiker under namnet ”Rewersed Townhall”. Det blev politik på riktigt när ungdomarna ställde frågan till politikerna om varför ungdoms- och fritidsverksamheten Ung Puls inte längre kan ha öppet i Lambohov och Ryd. Beslut hade tagits på chefsnivå om att flytta över resurser till Skäggetorp och Berga för att säkra arbetsmiljön utifrån en säkerhetsbedömning. Ett drastiskt beslut som tagits bakom stängda dörrar och kom som en total överraskning för samtliga partier i oppositionen. När kritik framfördes i ett debattinlägg skickades en verksamhetschef fram som fick ge ett tjänstepersonsvar. Det kan inte tolkas på ett annat sätt än att S+M-styret tycker frågan är obekväm att hantera politiskt.

Socialdemokraterna och Moderaterna har denna mandatperiod investerat tungt politiskt i trygghetsfrågor i Linköping. Frågan är då hur styret kommer klara av att hantera resursfrågan till den kommunala ungdomsverksamheten Ung Puls? Budskapet vid dialogmötet från ungdomarna och tjänstepersoner var tydligt – det behövs satsas mer! Kommer styret att tillföra mer pengar eller kommer ungdomarna i Lambohov och Ryd att få gilla läget (med hopp om att de inte läser kommunens bokslut för 2023).


Liberalerna ser att denna situation kommer drabba föreningslivet i Linköping. Moderaterna kommer troligen få böja sig för Socialdemokraternas vurmande för Skäggetorp, Berga och Ryd samt deras prestige gällande den kommunala ungdomsverksamheten Ung Puls. Konsekvensen blir att föreningsstödet kommer få stå tillbaka. Det kan inte vi i Liberalerna acceptera! Vi måste på allvar börja föra en diskussion kring de samlade resurserna för att ge ”varenda unge” i Linköping en trygg och meningsfull fritid. I det arbetet drar idrottsföreningarna ett jättelass, inte minst genom ett stort ideellt engagemang hos alla ledare, något som vanligtvis lovordas av moderater. 

Ska man lyckas med trygghets- och förebyggande arbete måste man involvera föreningslivet i större utsträckning. 
Vi vet att en satsad skattekrona i en idrottsförening ger flerfaldigt tillbaka. Vi vet att föreningarna utgör ett sammanhållande kitt som stärker alla våra stadsdelar och Linköping som stad.