Ryd och Lambohov har fått begränsade öppettider

Ung Puls når ungdomarna via deras kanaler och uppdaterar dem om öppettider och om vad som är på gång, skriver Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom, Linköpings kommun.
Ung Puls når ungdomarna via deras kanaler och uppdaterar dem om öppettider och om vad som är på gång, skriver Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom, Linköpings kommun.

Utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv har vi behövt prioritera om personal och verksamhetens öppettider, skriver Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom, Linköpings kommun.

Debatt 10 februari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi kräver att ungdomsverksamheten öppnas omedelbart" (9/2):

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för ungdomsverksamheten som finns i Linköping. Stadsdelarna Ryd, Lambohov, Berga och Skäggetorp, som nämns i debattartikeln, är viktiga platser att ha närvaro i och vi har inte stängt ungdomsverksamheten. 

Ungdomarna i Linköping uppskattar sin verksamhet där Ung puls erbjuder en plats att hänga på, aktivera sig eller träffa kompisar. Utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv har vi behövt prioritera om personal och verksamhetens öppettider. I nuläget är behovet att medarbetare och resurser behövs i Berga och Skäggetorp i högre utsträckning. Detta innebär att ungdomsverksamheten i Ryd och Lambohov bland annat har fått begränsade öppettider. Detta görs för att säkra en trygg verksamhet för de ungdomar som besöker oss men också en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Prioriteringen har gjorts inom verksamhetens budget och utifrån dialog med verksamheten, verksamhetschef och säkerhetssamordnare. Tillsammans med polisen stämmer vi regelbundet av lägesbilden i våra olika områden.

I dag har Berga och Skäggetorp kontinuerlig ungdomsverksamhet medan Ryd och Lambohov också har ungdomsverksamhet fast i mindre omfattning. Kommunen arbetar för att återgå till ett kontinuerligt arbete även i Ryd och Lambohov. 

Våra medarbetare har hela tiden kontakt med ungdomarna i Ryd och Lambohov. De uppskattar ungdomsverksamheten och vi är medvetna om att ungdomarna inte alltid är nöjda med hur prioriteringarna görs. Att behöva dra ner på viktig verksamhet till för ungdomar i Ryd och Lambohov görs inte med lätthet, men vi måste fördela resurser på bästa sätt. Ung Puls når ungdomarna via deras kanaler och uppdaterar dem om öppettider och om vad som är på gång. 

Vi beklagar att oppositionen inte fått information om våra verksamhetsprioriteringar tidigare. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att kunna använda våra befintliga resurser på bästa sätt och skapa en så trygg och meningsfull verksamhet för våra ungdomar som möjligt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa