De forskar om barnfetma

Att det är bra med fysisk aktivitet vet de allra flesta. Men nu visar forskning vid Linköpings universitet att det är viktigt redan från livets första början.

19 juli 2019 09:00

Den stora LiU-studien av barns matvanor, motion och kondition har pågått i flera år. När barnen var fyra år gjordes tester, och fem år senare görs de på nytt för att se hur barnen har utvecklats. Cirka 500 barn har kallats.

– Svarsfrekvensen har varit hög bland föräldrarna. De kommer tillbaka med sina barn när vi kallar dem. Det tyder på att man tycker att det är viktigt, noterar Marie Löf, professor, som leder forskningsstudien.

Men det skapar också arbete i projektgruppen. En del av testerna görs i de långa korridorerna på Campus US-området, där barnen får springa en kort bana enligt ett bestämt mönster.

– Just nu kommer ungefär tre barn om dagen och vi genomför kliniska tester där vi mäter vikt och kroppsfett. Vi gör också enkla motions- och styrketester, berättar sjuksköterskan Eva Flinke och doktoranden Emmie Söderström.

Forskningen har redan utmärkt sig, och vissa resultat har publicerats.

– En sak som har visat sig är att barn behöver motion redan tidigt. Man brukar tala om att de första tusen dagarna i livet kan vara av betydelse. Men också att det väldigt snabbt gör skillnad i den åldern, säger forskaren Pontus Henriksson.

Bland annat undersöker man viktökning hos gravida och utvecklar en app som ska hjälpa mammorna att hålla koll på sina kostvanor. Ett resultat av forskningen är att föräldrarna till Östergötlands alla 2,5-åringar ska erbjudas appen Ministop, som innehåller allt från tips på lekar till knep på hur man får barnen att äta upp grönsakerna. Frågan om barns hälsa är mångsidig:

– Många föräldrar vacklar kring skärmtid, till exempel. Hur skadligt är det att barnen sitter för länge vid olika datorskärmar? Här behövs mer forskning, säger Marie Löf.

I april 2019 kom Världshälsoorganisationen (WHO) med nya riktlinjer för fysisk aktivitet, sömn och skärmtid. Nytt är att man fokuserar på hela dygnet och även publicerar integrerade riktlinjer för barn under fem år.

Där deltar LiU i det internationella forskningsprojektet, Sunrise. Hela 31 länder finns med i studien och syftet är att undersöka hur många barn som uppfyller de nya WHO-riktlinjerna. Man vill också mäta samband mellan fysisk aktivitet och skärmtid i relation till kognition och fin- och grovmotorik.

– Jag kommer att leda den svenska delen och vi har precis genomfört pilotstudier i Östergötland och Stockholm. En viktig poäng med den studien är att det inte bara är välfärdsländer som deltar. Det gör studien betydligt mer heltäckande, säger Marie Löf.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa