App ska göra ditt barn friskare

Med hjälp av en app i telefonen kan de allra yngsta östgötarna både bli både friskare och mindre överviktiga.

17 oktober 2018 09:30

Nästa höst ska föräldrarna till Östergötlands alla 2,5-åringar erbjudas appen Ministop. En app som innehåller allt från tips på lekar till knep på hur man får ungarna att äta upp grönsakerna.

Målet är att få fler barnfamiljer att leva mer hälsosamt. Erbjudandet är en fortsättning på en några år gammal forskningsstudie där 315 fyraåringars fysiska aktivitet, kost och kroppsfetthalt mättes under ett halvårs tid.

– Vi kunde se goda effekter, familjerna använde appen och de fick lite bättre matvanor och mer fysisk aktivitet. Det var väldigt positivt. Nu vill vi få in appen i barnhälsovården, säger Marie Löf, professor vid Institutionen för Medicin och hälsa vid Linköpings universitet och initiativtagare för projektet.

Appen är utvecklad av en grupp forskare med expertis inom nutrition, beteendevetenskap, psykologi, fysisk aktivitet och teknik.

Ett oväntat resultat från den tidigare studien var att det visade sig räcka med fem minuters intensiv fysisk aktivitet varje dag för att ge fyraåringarna bättre kondition, muskelstyrka och mindre kroppsfetthalt.

– Det var förvånande att fem minuter med aktivitet där barnen blir flåsiga visar skillnader. Ger man barn i den här åldern lite yta att röra sig på så fixar de resten själva.

Den första studien leddes av forskare vid Linköpings universitet. Familjerna som deltog valdes ut slumpvis med hjälp av Statistiska Centralbyrån. Vid den typen av studier är det ofta de mest motiverade och intresserade föräldrarna som väljer att delta. Nu vill forskarna undersöka om det ger lika goda resultat om föräldrar får tillgång till appen genom vårdpersonal inom Barnhälsovården.

– Vi hoppas att tekniken ska göra att vi når fler grupper. Alla vill eller kan inte gå på gruppträffar och då är styrkan med en app att den är mer lättillgänglig för alla.

Föräldrarna som vill delta i studien får använda appen under 18 månader, från kontrollen på Barnavårdcentralen när barnet är två och ett halvt år till fyraårskontrollen. I appen finns tips och förslag som förnyas med jämna mellanrum anpassat efter var i utvecklingen barnet befinner sig.

– Det handlar om vad bra mat är i just den åldern och vad som är bra fysisk effektivitet. Man får till exempel möjlighet att registrera när barnen äter frukt och grönt eller när de dricker läsk. Man kan också registrera skärmtid och fysisk aktivitet, berättar Marie Löf.

Och så finns handledning i att både sätta gränser och hur man får barnen att äta grönsaker.

– Jag säger inte att vi löst det problemet, men vi har lite tips på hur man ska tänka i alla fall, säger Marie Löf.

Hon hoppas att 600 barnfamiljer ska delta i projektet. Lika många behövs som inte får tillgång till appen och får fungera som jämförelsegrupp.

Är det etiskt om det är viktigt att både äta hälsosamt och röra på sig tidigt i livet?

– Den frågan kan man alltid ställa sig men man måste göra så om det ska gå att genomföra studien. Men man kan alltid få tillgång till råden i efterhand, säger Marie Löf.

Visar projektet goda resultatet är tanken att appen ska erbjudas alla familjer med barn i den aktuella åldern.

Politikerna i Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd tog under tisdagen beslut om att ge ett bidrag på 200 000 kronor till projektet för uppdatering av Ministop. Därutöver vill att regionen bidra med 50 000 kronor för drift och underhåll under en treårsperiod.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson