Unikt sätt att kuppa in en budget

Situationen i gårdagens regionfullmäktige är unik. Koalitionens fyra partier lyckades till slut få bifall för sin finansplan. Men det krävdes ren och skär taktik.

21 november 2018 21:07

Tisdagens debatt väckte känslor när finansplanen för de tre kommande åren skulle klubbas igenom, vilket sänkte debattklimatet emellanåt. När sammanträdet startade dag två påminde regionfullmäktiges ordförande att ledamöterna skulle hålla debatten på en saklig nivå.

Många hade nog händelserna från voteringen dagen innan färskt i minnet. Starka ord hade växlats i talarstolen efter att Vänsterpartiet meddelat att man hade för avsikt att rösta på Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma finansplan eftersom den var ”minst dålig”, enligt gruppledaren Emil Broberg.

Detta fick Socialdemokraterna att agera snabbt eftersom de riskerade att förlora voteringen då de styr Region Östergötland i minoritet tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centern.

– Vänsterpartiet var tydliga med att de tänkte bryta praxis och rösta på Kristdemokraternas och Moderaternas förslag, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen och gruppledare i regionfullmäktige. Då valde vi som en teknisk manöver att rösta fram Vänsterpartiets som huvudförslag till vår finansplan.

Moderaterna och Kristdemokraterna valde att lägga ned sina röster vilket medförde att koalitionen fick igenom sin finansplan som nu lägger grunden för sjukvårdens ekonomi för 2019-2021. Vid det laget hade M och KD redan fått koalitionen att acceptera deras yrkande på att få med en rad åtgärder från sin egen finansplan.

– Det innebär ytterligare uppdrag för oss i koalitionen att jobba med, säger Kaisa Karro. Eftersom vi bifaller förslaget från M och KD så ger det också en utsträckt hand till Vänsterpartiet som meddelade att de tänkte bifalla KD:s och M:s förslag. Men man valde att votera ändå.

Emil Broberg (V) tycker att det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna pratar om att bryta mot praxis efter deras eget agerande.

– Det som är skillnad på deras och vårt agerande är att vi hade politiska skäl att rösta på KD och M. De gör så här bara för att åsidosätta demokratin, de vill inte att en majoritet i fullmäktige ska rösta emot deras förslag, säger han.

Han fick ta emot hårda ord i talarstolen från ledamoten Jörgen Oscarsson (S) som beskrev Vänsterns sätt att driva politik som ”perverterat”. I efterhand medger han att känslorna tog över lite.

– Det här händer inte ofta i Sverige. Det skulle inneburit att de som styr i dag skulle styra på oppositionens budget och det blir ogörligt. Det skulle resulterat i ett politiskt kaos.

Vad hände egentligen?

Fyra olika budgetförslag för de kommande tre åren låg på bordet i regionfullmäktige. Rutinen är att om det finns fler än två förslag så utses ett till huvudförslag, i det här fallet utsåg regionstyrelsens ordförande att det blev koalitionens. Ofta kan det räcka med att ledamöterna muntligt tillkännager sina röster. Men vid en votering, som Vänsterpartiet begärde, ska samtliga röster protokollföras. Omröstningen gör då i flera steg tills två förslag ställs mot varandra tills det bara finns ett motförslag till huvudförslaget (kontrapropositionsvotering). Vanligtvis brukar det bli de två förslag som har mest stöd som står mot varandra. Men i regionfullmäktige röstades alltså Vänsterpartiets budget fram som motförslag för att inte riskera att någon annan budget skulle få majoritet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser