Så höjde V pulsen i fullmäktige

Det blev en skräll på tisdagens regionfullmäktige. Vänsterpartiet gjorde det som Socialdemokraterna inte hade räknat med. De aviserade att de skulle rösta på Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

20 november 2018 20:15

Det var med stor spänning som de 101 ledamöterna samlades i Region Östergötlands fullmäktige i Linköping på tisdagen. Den stora frågan var att fatta beslut om vilken finansplan som skulle antas för åren 2019–2021. Men ännu större var nog frågan om hur Vänsterpartiet skulle rösta eftersom de hade fått en vågmästarroll.

Socialdemokraternas gruppledare Kaisa Karro har i en tidigare intervju berättat att hon räknat med att Vänsterpartiet skulle rösta på sin egen budget vilket i sådana fall inte skulle göra något hot mot koalitionens gemensamma budget (S+L+C+MP).

Emil Broberg (V) å andra sidan har konstaterat att ingen har bjudit in hans parti till samtal, varken före eller efter valet.

Under regionfullmäktige sträckte Kaisa Karro däremot ut en hand där hon bjöd in samtliga partier för att gemensamt diskutera hur man ska få ordning på de rekordstora underskotten i sjukvården. Men det skulle hon nog ha tänkt på lite tidigare.

När eftermiddagen gick mot sitt slut förklarade Emil Broberg hur Vänsterpartiet resonerade kring budgetfrågan vilket fick vissa ledamöter att höja på ögonbrynen och andra att använda starka ord.

– Vi har öppnat upp för samtal med Socialdemokraterna innan den här debatten, men ni har valt att inte svara. När vi har de här oklara parlamentariska förutsättningarna så är det rimligt att använda sitt mandat att rösta på det man tycker är bäst eller minst dåligt. Det är lite som pest eller kolera, men vi kommer att rösta på Kristdemokraternas och Moderaternas budget.

Avgörande var hur man såg på regionens ekonomiska problem sa han och gav samtidigt ett bottenbetyg till den styrande minoritetens förslag. Samtidigt bjöd han återigen in S på samtal.

Jörgen Oscarsson (S), ansåg att Emil Broberg drog ut på sitt yrkande onödigt länge och borde följa praxis att lägga ned sin röst om man inte får igenom sin egen budget.

– Du behöver inte spela någon förfördelad oskuld, den rollen passar dig inte bra, sade han från talarstolen och kallade sedan Vänsterpartiets agerande för ett ”perverterat” sätt att bedriva politik.

– Ni har verkligen använt er vågmästarroll men jag tror det är skadligt för regionen om det uppstår en situation där det betraktas att vi har en oreda som vi inte kan redogöra för.

Jörgen Oscarsson antog att Vänstern hade räknat med stöd från Sverigedemokraterna. Han beskrev situationen som ett ofrivilligt spel där Socialdemokraterna fick göra ett nödvändigt motdrag genom att ställa Vänsterpartiets finansplan mot koalitionens i stället för budgetförslaget från M och KD.

Situationen fick Sverigedemokraternas nya gruppledare Darko Mamkovic att tänka om. Tidigare hade han valt att inte redogöra för sitt partis budget utan i stället lyssna på de "mer erfarna ledamöterna" för att förstå orsaken till det svåra ekonomiska läget. Nu ville han begära ordet.

– Jag vill försäkra och påpeka att Sverigedemokraterna inte var involverade i något samtal med någon. Min tanke var att be fullmäktige ajournera mötet och växla några ord med hela gruppen. Vi röstar för SD:s förslag men det här har ju väckt nya tankar.

Som av en händelse hade Moderaternas gruppledare Marie Morell under den sena eftermiddagen meddelat ett tilläggsyrkande till koalitionspartierna som skulle visa sig bli en framgång för KD och M.

– Om det är så att M och KD:s finansplan inte går igenom så kan ni få alla våra fina förslag. Vi kör vår politik ända in i kaklet, sade hon.

Efter en kort paus blev dags för votering där slutligen koalitionens finansplan antogs med M och KD:s tilläggsyrkande.

Vad handlar det om?

Sjukvården ekonomi visar rekordstora underskott. I augusti visade helårsbedömningen ett minus på totalt 441 miljoner kronor. Underskotten har varit en lång följetong men tidigare år har de räddats av Region Östergötland totala budget. Men i år spricker även det. Det blir ett underskott på 160 miljoner kronor på sista raden.

Beslutet i regionfullmäktige innebär att sjukvården kommer att gå med 320 miljoner kronor i underskott per år, mellan 2019 och 2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser