Genusforskare bjuds in till räddningstjänsten

En genusforskare och expert i arbetsvetenskap bjuds in för att föreläsa för Räddningstjänsten östra Götaland. Hennes forskning kan bidra i framtida lösningar på konflikter, enligt Mari Hultgren (S), vice ordförande i styrelsen för Räddningstjänsten östra Götaland.

27 december 2016 11:30

I januari kallas ledarna för de fem kommuner som delar på Räddningstjänsten östra Götaland till en extrainsatt så kallad medlemsdialog.

Dialogmöten hålls några gånger per år för att dryfta frågor om det gemensamma räddningsförbundet.

Vid extramötet i januari får ledande politiker i Linköpings, Norrköpings, Åtvidabergs, Söderköpings och Valdemarsviks kommunstyrelser, kommundirektörerna, politikerna i styrelsen för räddningstjänsten och förbundsdirektören lyssna till Ulrika Jansson, lektor i genusvetenskap vid Karlstad universitet och doktor i arbetsvetenskap.

Jansson har genomfört flera studier om svensk räddningstjänst.

– Ulrika Jansson har god inblick i förändringsarbete i räddningstjänster. Vi är långt ifrån den enda räddningstjänst som haft konflikter av samma art och vi är måna om att hitta bra, hållbara lösningar för framtiden, säger Mari Hultgren (S), vice ordförande i styrelsen för Räddningstjänsten östra Götaland.

Som tidningen rapporterat om under hösten har de fackliga organisationerna i RTÖG och delar av personalen riktat kritik mot ledningen och anser att det finns brister i ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön. Under våren krävde de fackliga organisationerna förbundsdirektörens avgång.

Ulrika Jansson har i sin forskning kommit fram till att räddningstjänsten är en mansdominerad arbetsplats där personal ofta får sin vilja igenom.

I sin senaste studie ”Rätt man på rätt plats” har Jansson jämfört räddningstjänstpersonal och hemtjänstpersonal och undersökt hur de ser på sina uppdrag och hur de ställer sig till samarbete och förändrade arbetsuppgifter, när kommuner låter de två yrkesgrupperna samverka kring larm och olyckor.

Grupperna har studerats ur ett genusperspektiv. Ulrika Jansson och medförfattaren Lena Grip hävdar att studien ”fyller en viktig lucka” eftersom tidigare forskning på räddningstjänsten inte haft genusperspektiv.

Tjugo personer i räddningstjänsten i olika delar av landet, och tio ur hemtjänsten, har intervjuats av Jansson och Grip, som därefter dragit slutsatsen att räddningstjänstpersonal är mer kritiska och negativa till samarbete och förändrade arbetsuppgifter. Författarna menar att räddningstjänstpersonal upplever att ”deras starka status utifrån manlighetsprägeln på yrket skulle kunna ruckas” om de skulle arbeta mer förebyggande istället för utryckande.

Ledande politiker med inflytande över Räddningstjänsten östra Götaland har framfört liknande resonemang.

I en debattartikel som publicerades i Östgöta Correspondenten, Norrköpings Tidningar och Motala/Vadstena tidning i november skrev de fem ägarkommunernas ledare, Socialdemokraterna Kristina Edlund (Linköping), Lars Stjernkvist (Norrköping), Elisabet Edlund (Åtvidaberg), Erland Olauson (Valdemarsvik) och Mattias Geving (Söderköping): ”Grunden för de åsikter som då och då ventileras i media, kommer som en reaktion på ett långsiktigt förändringsarbete utifrån de krav som ställs på en modern räddningstjänst.”

Som svar på det undertecknade 162 anställda en insändare där de framförde att förtroendeklyftan till ledningen, som orsakats av bristande ledarskap, är så stor att den inte kan överbryggas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!