De sågar RTÖG:s föreläsning

Oppositionspolitikerna Christian Gustavsson (M) och Muharrem Demirok (C) förvånas över räddningstjänstens beslut att bjuda in en genusforskare som talare. De anser att ledningen beställt en föreläsning som bara bekräftar det som de vill höra.

28 december 2016 21:12

Under hela hösten har de fackliga organisationerna i Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, och delar av personalen riktat skarp kritik mot sin ledning. De anser bland annat att det finns stora brister i ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön.

Redan i våras krävde de fackliga organisationerna förbundsdirektören Håkan Dahms avgång. Oppositionen i Linköping – bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – menade tidigare i december att hela den politiskt tillsatta styrelsen för RTÖG också borde bytas ut.

Men kraven om personalförändringar har hittills inte hörsammats. I stället tog sig den långtgångna konflikten på tisdagen en annan vändning. Ulrika Jansson, doktor i arbetsvetenskap samt lektor i genusvetenskap vid Karlstad universitet, har nämligen bjudits in för att tala inför RTÖG:s egen ledning, dess politiska styrelse, och ägarkommunernas politiska ledare i januari.

Ulrika Jansson har under de senaste sju åren genomfört flera studier om svensk räddningstjänst. Hon har i sin forskning bland annat kommit fram till att räddningstjänsten är en mansdominerad arbetsplats där personalen ofta får sin vilja igenom. Tillsammans med medförfattaren Ulrika Grip skriver hon bland annat att kåren upplever att ”deras starka status utifrån manlighetsprägeln på yrket skulle kunna ruckas” om de skulle arbeta mer förebyggande istället för utryckande.

Men hennes gästspel gillas inte av alla. Linköpingspolitikerna Christian Gustavsson (M) och Muharrem Demirok (C) sågar nu initiativet längs med fotknölarna.

– Det är det mest märkliga jag någonsin hört. Det sämsta man kan göra i det här skedet är att plocka in en föreläsare vars hela grundtes i forskningen går ut på att brandmännen krånglar och stökar för att få som de vill, säger Christian Gustavsson.

Han poängterar att det finns extremt höga krav på arbetsmiljö i Sverige, där ett gigantiskt ansvar vilar på arbetsgivarens axlar. Christian Gustavsson jämför nu RTÖG:s styrelse och ledning med den tidigare S-ledaren Håkan Juholt.

– Precis som i Juholts fall har ledningen hamnat i en sits där det blir fel oavsett vad man än gör. Som ingång i ett utvecklat samarbete är det här det sämsta man kan göra. Återigen visar man hur fullständigt tondöv man är inför en ganska allvarlig situation. Räddningstjänsten är ju ändå en av de mest grundläggande delarna i det offentliga uppdraget. Nu tycker jag att det är dags att lyssna på sin personal, säger moderatpolikern.

Centerpartiets Muharrem Demirok är inne på samma linje. Han beskriver den uppstådda situationen inom RTÖG som "bisarr".

– Det råder kris inom räddningstjänsten där nästan 200 brandmän går ut och kritiserar ledningen. Men då väljer man att lyfta in en föreläsare som egentligen bara ska befästa direktionsledningens bild till ägarkommunernas politiska ledare: att det här är brandmännens eget fel och att det är de som inte vill förändra sig, och det beror på att de är män som inte vill förlora sin status. Det är vad Ulrika Janssons forskning går ut på, säger han.

Men Mari Hultgren (S), vice ordförande för RTÖG:s politiskt tillsatta styrelse, försvarar inbjudan. Hon menar att Ulrika Janssons forskning inte borde förminskas till att bara handla om genus eller jämställdhet.

– Jag tycker att tongångarna från oppositionen är väldigt höga. Delar av den problematik som finns idag har ju funnits även under alliansens mandatperiod. Men man valde att inte själva ta tag i frågorna då. Och det här är ju ett politiskt utspel från oppositionens sida. Det är klart att de är ute efter att skriva ner det här mötet överhuvudtaget och jag tycker det är konstigt att kommentera innehållet i det på förhand, säger hon, och fortsätter:

– Ulrika Jansson är i första hand inte inbjuden för att prata genus. Det handlar inte enkom om jämställdhet, som det har framställts. Det finns många andra delar av hennes forskning som är relevant för oss att få kunskaper kring. För mig känns det som att Christian Gustavsson och Muharrem Demirok bara läst väldigt begränsade delar av det som finns i Ulrika Janssons forskning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!