Intermilia-krisen kräver extratjänster

Vilka kunskaper har eleverna? Hur ser de särskilda behoven ut? Motala kommun behöver anställa mer personal för att ta emot den strida ström av elever som lämnar Fria Intermiliaskolan.

1 november 2018 18:05

Den senaste avstämningen visar att 69 av Fria Intermilias cirka 220 grundskoleelever redan placerats på kommunala skolor och ytterligare 12 väntar på att få plats.

Dessutom har krisen efter Skolinspektions kritik i 16 punkter smittat av sig på förskoleverksamheten. Här vill föräldrar till 25 barn flytta dem från Lilla Intermilia till kommunala förskolor.

Kommunens bildningschef Johnny Thorén har fått öppna ett särskilt konto för alla kostnader i samband med omplaceringarna från Fria Intermiliaskolan. Och i det här fallet liknar mottagandet inget annat.

– Skolinspektionen har anmärkt på undervisningen och elevstödet. Vi har därför behövt sätta in extrapersonal för att kartlägga vilka ämneskunskaper eleverna har med sig och var det finns behov av olika stödinsatser, förklarar Thorén.

LÄS MER: Skolan kan behöva varsla

Vidare är det aktuellt att anställa lärare då det måste göras fler klasser för att rymma alla nya elever. Och som vi tidigare berättat måste kommunen samtidigt ha beredskap för att kunna ta över hela skolan.

– Allt det här kräver pengar som vi inte har i budgeten. Vi måste få tillskott, säger Johnny Thorén.

Motala kommun betalar Fria Intermiliaskolan elevpeng och strukturbidrag för elever från socioekonomiskt utsatta områden. Därutöver kan också utgå bidrag till särskilda elevåtgärder, för i år har dock inga sådana sökts.

Elevpengen är i snitt 80 000 per elev och år och årets strukturbidrag ligger på drygt två miljoner. Bidragen beräknas på samma sätt som för elever i kommunens skolor.

– Hos oss är allt öppet och vi gör egna uppföljningar. Men vi har ingen möjlighet till kontroll över pengar vi skickar till friskolorna. Det är Skolinspektionens sak, säger Johnny Thorén.

Inspektionen slog i juni ned på 16 allvarliga brister i Fria Intermiliaskolans ledning, undervisning och elevhälsa. Skolan fick då – vid vite av 300 000 kronor – till den 15 oktober på sig att redovisa hur de avhjälpt bristerna.

Sedan dess synar nu Skolinspektionen åtgärderna. De senaste veckorna har man också gjort flera nya besök på skolan.

– Det är rutin i sammanhanget, säger avdelningschef Maria Sundkvist. Men eftersom bristerna var så omfattande så krävs det ju också att vi anslår mer resurser. Vi har observerat vad som händer på skolan samt intervjuat rektor, personal, delar av elevhälsan, skolans huvudman och elever. För eleverna har det varit frivilligt att delta, men övriga måste besvara våra frågor.

Maria Sundkvist vill idag inte uttala sig om när ett nytt beslut kan komma.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa