"Vi ser inte läget som hopplöst"

Fria Intermiliaskolan har inlett samtal med facken om personalsituationen till följd av elevavhoppen. Det är aktuellt att börja varsla.

1 november 2018 18:21

– Ett tapp på hundra elever kan innebära en övertalighet på tio vuxna. Men redan har ju en biträdande rektor och några lärare slutat så vart vi hamnar i slutänden vet vi inte, säger rektor Riitta Paananen.

Med avhoppen tappar skolan intäkter. Dagens verkställda och aviserade avhopp om drygt 80 elever motsvarar – på årsbasis – 6,4 miljoner i elevpeng.

– Men vi ser inte läget som hopplöst. Vi har varit på en nivå av bara 100 elever förut och tagit oss vidare. Skolinspektionens kritik är heller inte alls av det slaget att den är omöjlig att åtgärda, säger Riitta Paananen.

Själv ser hon situationen som en absurd karusell:

– Många föräldrar agerar på spekulationer om att skolan ska läggas ned. Och kommunen har sedan inte plats för alla som ska börja där. Så nu hör faktiskt andra föräldrar av sig till oss om platser. De fruktar för stora klasser hos kommunen.

Mycket i den här historien tycks bottna i dig som rektor. Och det finns föräldrar som menar att du inte är sanningsenlig. Kan en lösning vara att du själv stiger åt sidan?

– Det kan bli aktuellt med en uppdelning. Vi har varit i kontakt med en person som varit hos oss tidigare och som har de rätta kvalifikationerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa