Chefen: Inte tal om uteblivet firande

Förskolan Kärrbacken ska uppmärksamma lucia. Men det kommer inte att ske traditionellt utan blir istället ett internt firande, enligt Yvonne Larsen, verksamhetschef för förskolorna i Motala.

26 november 2018 17:02

I samband med måndagens möte tillsammans med, bland annat, förskolechef Anna Karmskog diskuterades den mediestorm som blåst upp efter att Karmskog ska ha sagt att man inte alls kommer att fira lucia på Kärrbacken i år.

– Det är olyckligt. Det var aldrig frågan om att det inte skulle firas. Det som är förändringen är att man inte firar traditionsenligt med vårdnadshavare. Där har det uppstått någon miss i kommunikationen, säger Yvonne Larsen.

Har detta gått ut till vårdnadshavarna?

– Ja, det har det informerats om, det står också i de minnesanteckningar som finns från mötet, säger hon.

Enligt en förälder på förskolan ska dock Anna Karmskog uttryckligen ha sagt, i samband med föräldramötet i förra veckan, att man inte kommer att fira högtiden eftersom det inte ingår i läroplanen.

Här går alltså åsikterna i sär.

Det ska däremot ha förts diskussioner om att man istället ska ha en sångstund tillsammans med barnen och äta fruktsallad.

Läs mer:Färdiglussat på förskolan.

Läs mer:Förskolechefen om beslutet.

Läs mer:Inställt firande blev en riksnyhet.

Läs mer:Krismöte efter luciadebatten.

Yvonne Larsen säger att måndagens möte var bra och konstruktivt och att det fortsatt är upp till varje enhetschef att besluta hur man ska uppmärksamma en högtid, utifrån varje enhets olika förutsättningar. Men traditioner, poängterar hon, ska uppmärksammas och firas då det finns med i förskolans styrdokument.

Vad är det viktigaste för dig utifrån det som hänt?

– Det viktigaste för mig är att förtydliga där det har blivit missförstånd eller brist på kommunikation, det är otroligt viktigt. Sedan är det också viktigt att förtydliga förskolans uppdrag.

De argument som förskolechefen nämnt, att man inte vill utsätta vårdnadshavare för att behöva köpa lussekläder, barnens oro för att framträda, samt hänvisning till Skollagen gällande kränkande särbehandling, vill inte Yvonne Larsen kommentera. Istället säger hon:

– Jag ställer mig bakom hennes beslut. Det är inget som går emot våra styrdokument och jag har ingen anledning att ifrågasätta det eller att lyfta enskilda argument.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring

Ämnen du kan följa