Förskolechefen om luciabeslutet

Enligt förskolechef Anna Karmskog finns det flera skäl bakom beslutet att inte fira lucia på Kärrbaken. Att diskutera det hela med vårdnadshavarna har aldrig varit aktuellt.

23 november 2018 16:30

– Det är inte något de kan vara med och bestämma. Beslutet tar vi inom ramen för skollagen, mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill inte exkludera någon, säger Anna Karmskog.

LÄS MER: Färdiglussat på förskolan

Hon förklarar att förskolan har ett barnperspektiv, även om det inte riktigt har kommit fram, enligt henne.

– Många köper in luciadräkter och tomtedräkter för ett tillfälle. Det känns inte rätt att utsätta vårdnadshavare för det, att de ska tvingas köpa dessa, säger hon.

Har ni frågat om de känner sig utsatta?

– Alla har inte den ekonomi som krävs och vi ser det här ur ett likvärdighetsperspektiv, säger Anna Karmskog.

Med det menar hon att det räcker med att en familj inte har råd att köpa lussekläder, för att det perspektivet ska falla.

LÄS MER: Inställda luciafirandet blev en riksnyhet.

Att många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling är ett annat skäl till att inte arrangera något luciafirande.

Hon ifrågasätter även genusperspektivet att gå på rad i ett luciatåg.

Men det finns barn som sett fram emot det här.

– De flesta har inte så höga förväntningar för den här dagen.

Anna Karmskog medger att hon i samband med föräldramötet i onsdags också sa att luciafirande inte är ett arrangemang som ingår i läroplanen.

Samtidigt lever traditionen vidare på många andra förskolor, på olika sätt.

– Man gör olika tolkningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa