US-akutens läkarchef Andreas Rönnersten riktar kritik mot att regionledningen inte satsar på likadan akutvård på alla sina tre sjukhus. Vi tog kritiken vidare till regionledningen som lät biträdande regiondirektören, Ditte Pehrsson-Lindell, svara på frågorna.

Många experter vittnar om att specialiserade akutläkare är bäst för en bra akutvård. Ni har det i Linköping, men inte i Motala och Norrköping. Varför?

– Vi vill forma den bästa möjliga akutvården på alla sjukhusen samtidigt som våra sjukhus också har olika profiler och därmed något olika förutsättningar. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har därför gett ett uppdrag till vårddirektören Martin Magnusson att utreda akutvårdens framtid. Detta arbete börjar i höst.

LÄS ÄVEN: Hård kritik mot regionledningen

Så det är inte givet att ni vill ha specialiserade akutläkare även i Motala och Norrköping?

– Vi tycker att det vore bra att ha specialiserade akutläkare på alla våra sjukhus. Men det har tagit många år att bygga upp i Linköping så det är viktigt att utreda hur vi på bästa sätt kan gå vidare i arbetet på de andra sjukhusen. Det är möjligt att den kommer fram till att vi får ha olika målsättningar avseende andelen specialiserade akutläkare på varje akutmottagning utifrån vad som är bäst för varje sjukhus.

Tycker du att US-akuten är ett exempel på bra akutsjukvård?

– Jag tycker den är fantastiskt bra. Men jag tycker att vi har bra akutsjukvård på de andra sjukhusen också även om den ser annorlunda ut där.

– Akutsjukvården växer hela tiden, det är allt fler patienter som kommer till våra akutmottagningar. Vi jobbar med utveckling av nära vård, bland annat för att primärvården ska vara stark och för att jourcentralsverksamheten ska utökas med längre öppettider. Utvecklingen av nära vård kan påverka hur akutmottagningarna kommer att utvecklas.

LÄS ÄVEN: Akut brist på sjuksköterskor

En femtedel av US-akutens patienter tas vidare till andra avdelningar på US. US-akutens ledning vittnar om att det är en grupp patienter som utreds allt mer på akuten för att det saknas vårdplatser på andra avdelningar. Beror den bristen på brist på personal eller brist på rum?

– Den beror på brist på sjuksköterskor. Vi har gott om rum på US. Det är mycket som pågår för att förändra den situationen. Bland annat har vi i uppdrag att öppna en medicinsk intagningsavdelning på US med ambitionen att avlasta så inte patienter blir kvar onödigt länge på akuten.

Innebär sjuksköterskebristen att det står många tomma lokaler på US?

– Inte många tomma lokaler men en del vårdrum står tomma. Vi har tillräckligt mycket lokaler idag och när vi är färdiga med nybyggnationen i huvudblocket så kommer vi ha ännu bättre med lokaler.

Hur agerar ni i regionledningen för att motverka sjuksköterskebristen?

– Vi jobbar med att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Med god utbildning, en bra introduktion, karriärmodeller och magnetmodellen, där man genom forskning tagit reda på vad som får sjuksköterskor att stanna i yrket.

Kan du ge sjuksköterskorna på akuten något hopp om ett bättre arbetstidsavtal liknande det tre-tre (tre dagar i tjänst följt av tre lediga) de hade tidigare?

– Vi har idag 34 timmars arbetsvecka när man jobbar mycket natt. Arbetstidsmodeller med lägre timantal har dilemmat att det kräver mer personal. Akutens nuvarande modell är fantastisk utifrån ett patientperspektiv, de är flest på plats när det är som mest patienter. Tyvärr har vi en brist på sjuksköterskor, akuten är inte fullbemannad, och då är det svårt med en arbetstidsmodell som kräver ännu mer personal.