Här växer det nya området fram

Omgörningen av Nykvarnsholmen pågår för fullt. Fram växer en plats som kan komma att bli Linköpingsbornas stora utflyktsmål. Det tror i alla fall kommunekolog Gunnar Ölfvingsson.

12 april 2019 06:00

Arbetet har kommit ungefär halvvägs och den stora nyheten vid holmen, det drygt 200 meter långa fiskomlöpet, håller på att ta form.

– Det här ger fiskarna en möjlighet att vandra från Roxen upp till Tannefors, säger Gunnar Ölfvingsson som också pekar ut fiskrännan nedanför Snugganparken som en viktig del i satsningen.

Läs mer: Stort naturvårdsprojekt i Linköping

Han beskriver projektet som är kostnadsberäknat till omkring 25 miljoner kronor som det kanske största i naturvårdsväg i Linköpings historia.

– Nu skapas möjligheter för alla fiskarter i Roxen att vistas i miljöer som inte tidigare har varit tillgängliga för dem på omkring 150 år. I princip har det varit stopp vid dammen intill Nykvarns kraftstation. När allting är klart kommer de att kunna ta sig ända fram till Tannefors och tillbaka igen.

Ölfvingsson berättar att det rör sig om cirka tio arter med den rödlistade aspen i spetsen

– Den lever som en laxfisk och kan bli bortåt en meter lång och väga tio kilo. Nu får de utmärkta förutsättningar att leka och föröka sig.

Fiskomlöpet blir omkring fem meter brett och mellan en halv och en meter djupt med sammanlagt tre broar, två för fordonstrafik till kraftverket och en för fotgängare.

Runt holmen och omlöpet anläggs en promenadväg, närmare 250 meter lång, med sittvänliga bänkar och nya belysningsstolpar.

Längst ut på udden blir det en grillplats och vidare kommer det att finnas informationstavlor och en modell som berättar om den kulturhistoriska marken.

– Vid platsen för vattenkraftverket låg det gamla Stångebro med anor från medeltiden och del av landsvägen österut från Linköping fram till början av 1800-talet. Här fanns också stadens första hamn, säger Gunnar Ölfvingsson som ser Nykvarnsholmen som en del av Linköpings nya stadspark.

– I takt med att stadsbilden förändras och förtätas i riktning mot Stångebrofältet kommer holmen att spela en än viktigare roll i invånarnas friluftsliv.

I arbetet med att öka tillgängligheten har gluggar i strandlinjen skapats genom att en del träd har sågats ned.

– Vi har varit försiktiga och sparat de allra flesta. Men det ger ändå en känsla av ökad närhet till vattnet, menar Ölfvingsson.

Nya Nykvarnsholmen kommer att öppnas för allmänheten senare i höst, men invigningen är planerad till våren 2020.

– Det är ett spännande projekt, men samtidigt komplext med många olika delar. Än så länge följer vi tidsplanen, säger Robert Jönsson, arbetsledare vid entreprenören Peab.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson

Ämnen du kan följa