Byggstart för den första fasen, fiskomlöpet på Nykvarnsholmen, var i förra veckan och under hela byggtiden kommer holmen att vara avstängd.

Cyklister och gångtrafikanter hänvisas istället i första hand till Gumpekullabron när de ska ta sig till och ifrån Stångebrofältet.

Arbetet med det cirka 200 meter långa fiskomlöpet och fiskrännan nedanför Snugganparken ses som ett viktigt led i att skapa stora natur- och kulturhistoriska värden för både Linköpingsbor och turister.

Artikelbild

| Så här kommer fiskomlöpet på Nykvarnsholmen och fiskrännan nedanför Snugganparken att utformas.

– Det blir ett levande vattendrag i centrala Linköping. Fisken i området får mycket bättre möjligheter att vandra från Roxen upp till Tannefors. Och vi kommer att kunna se det här via en livesändande fiskräknare, berättar kommunekolog Gunnar Ölfvingsson med påtaglig entusiasm i rösten.

– Det är kanske det största naturvårdsprojektet i Linköpings historia. Nu skapas möjligheter för alla fiskarter i Roxen att vistas i miljöer som inte tidigare har varit tillgängliga för dem. I princip har det varit stopp vid Nykvarns kraftstation. När allting är klart kommer de att kunna ta sig ändra fram till Tannefors och tillbaka igen.

Enligt Ölfvingsson handlar det om cirka tio arter och målbilden för arbetet är i första hand den rödlistade aspen.

– Den lever som en laxfisk och kan bli bortåt en meter lång och väga tio kilo. Nu får den ypperliga förhållanden att leka och föröka sig säger han.

Artikelbild

| Det är på Nykvarnsholmen som det cirka 200 meter långa fiskomlöpet kommer att uppföras.

Fiskomlöpet, som kan ses som en konstgjord bäck, blir omkring två meter brett och en meter djupt med ett par broar där besökare kan stå och betrakta fiskar som simmar förbi.

Det kommer också att byggas sittvänliga miljöer med bänkar och informationstavlor som berättar om den kulturhistoriska marken.

Artikelbild

| Nykvarnsholmen kommer att vara avstängd under tiden som projektet pågår. Under tiden hänvisas cyklister och gångtrafikanter till i första hand Gumpekullabron.

– På medeltiden gick här vägen från Linköping till Stockholm. Här fanns också Linköpings första hamn från tidigt 1800-tal. Den första förstudien för det här projektet gjordes redan 2007. Därför känns det fantastiskt att nu vara framme vid startskottet, säger Gunnar Ölfvingsson som också lyfter fram arbetet med att rusta upp hela Nykvarnsholmen där flera träd kommer att tas ned för att skapa finare och öppnare ytor.

– Holmen blir en central del i Linköpings framtida stadsbild, säger han.

Artikelbild

| Det pågår trädfällning på Nykvarnsholmen för att göra platsen mer tillgänglig för besökare.

Hela projektet med fiskomlöpet och fiskrännan beräknas vara klart hösten 2019.

– Vi tänker oss en invigning våren 2020, när fiskarna börjat vandra, förklarar Gunnar Ölfvingsson.

Artikelbild

| Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson menar att naturvårdsprojekten vid Nykvarnsholmen och Snugganparken är bland de största i Linköpings historia.

I samband med bygget renoveras en cirka 110 meter lång sträcka av kajen vid Nykvarnsholmen.

De båda broarna som går över Stångån i området kommer också att rustas upp.