"Gäller att alla är med på tåget"

Plattformen "Fin dag" vill ge alla möjligheten att göra karriär. På onsdagen hade evenemanget debutöppning i Skäggetorp.

23 maj 2019 14:00

Onsdagen var en solig dag med utställare och gästföreläsare som var på plats för att dela med sig av tankar om sysselsättning och företagsamhet kopplat till integration. Martin Klinthäll, docent i ekonomisk historia vid Linköpings universitet, föreläste om "Småföretagandets roll för integration i samhället". Han pekar på vikten att ta tillvara de småföretag vi har i Sverige för att kunna skapa en mer öppen miljö men också möjligheten för fler människor att ta sig ut på arbetsmarknaden.

LÄS MER: Anders ordnar fin dag i Skäggetorp

– Det är viktigt för integrationen att låta småföretagandet växa. Det ger människor både en egen inkomst och dessutom ett jobb inom sitt egna yrkesområde. Fler företag som drivs av personer med annan bakgrund anställer dessutom ofta människor med olika ursprung, säger Martin Klinthäll.

På plats fanns även yrkeshögskolan TUC för att synas med sina olika program. Cecilia Mårtensson, lönespecialist och apotekstekniker, menar att det är viktigt att nå ut med budskapet att kompetens är viktigare än bakgrund.

– Det finns många som har drivet men inte tror att de har tillräckligt för att komma in på högskola. Vi måste se till att alla har de rätta redskapen att komma ut i arbetslivet. För att ge möjligheten till rätt redskap gäller det att alla i en kommun är med på tåget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Evelina Milerud

Ämnen du kan följa