Fruktad sjukdom på gård bekräftad

En gård i Östergötland har drabbats av Newcastlesjuka. Nu ska 14 000 höns avlivas.

15 oktober 2017 19:09

Redan i går kunde vi berätta att en gård i Östergötland misstänktes ha drabbats av den fruktade Newcastlesjukan. Nu är det bekräftat. Enligt Asta Vormeier, informatör på Jordbruksverket, har ett arbete med att spåra smittan inletts. Hönsen på den drabbade gården ska också avlivas.

– Vi har fått tillbaka provsvaren och de visar att det rör sig om Newcastlesjuka. 14 000 höns kommer att avlivas. Det är enda sättet att bekämpa smittan, säger Asta Vormeier.

Hon uppger att den aktuella gården kommer att spärras av för besök, utom för de som måste göras för att det fortsatta smittskyddsarbetet ska kunna genomföras.

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän, men den smittar inte människor.

Asta Vormeier betonar att den inte kan föras vidare genom kött eller ägg, men att en direktkontakt med ett smittat höns kan framkalla irritation i och kring ögonen.

När sjukdomen inträffar upprättar Jordbruksverket ett skyddsområde med en radie av minst tre kilometer från den smittade gården och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.

– Vi kommer att bistå med fortlöpande information om det arbete som väntar. En karta som visar hur stort område som spärrats av kommer till exempel att skickas ut, säger Asta Vormeier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga, Pelle Johansson