Misstänker: Farliga smittan finns i länet

En gård i Östergötland har drabbats av Newcastlesjuka. Anläggningen har stängts av Jordbruksverket.

14 oktober 2017 15:30

– Det stämmer att en gård har stängts av. Där finns det misstanke om Newcastlesjuka. Det som sker nu är att vi kommer försöka spåra smittan. Vi kommer också efter hand meddela gårdar omkring anläggningen. Det arbetet har inletts och kommer fortlöpa. Fortsatta undersökningar får visa vilka fortsatta åtgärder som krävs, säger Asta Vormeier, informatör på Jordbruksverket.

Newcastlesjuka är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän, men den smittar inte människor. När sjukdomen inträffar upprättar Jordbruksverket ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer från den smittade gården och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.

I ett mejl från äggleverantören Svenska Ägg uppmanas också äggproducenter att skärpa smittskyddsrutiner för att minska risken att själv drabbas. Vi har sökt Svenska ägg för en kommentar utan att lyckas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga