28 000 ton jord och sten har körts bort

Området vid båthamnen i Bestorp har sanerats från dioxin, ett miljögift som bland annat kan leda till reproduktionsstörningar, hormonförändringar och försämrat immunförsvar.
Området vid båthamnen i Bestorp har sanerats från dioxin, ett miljögift som bland annat kan leda till reproduktionsstörningar, hormonförändringar och försämrat immunförsvar.

Saneringen av den dioxinförgiftade marken i Bestorp är i det närmaste klar. Båtklubben ska nu bygga upp ett nytt båthus.

Linköping 11 november 2019 06:00

Bestorps såg var igång mellan 1903 och 1958. Efter sig lämnade verksamheten en dioxinförorenad jord, ett resultat av de klorfenolpreparat som användes från mitten av 1940-talet.

Enligt en bedömning som gjordes 2012 fanns det cirka 65 gram dioxin på den gamla sågverkstomten. Därför stod den överst på länsstyrelsens lista över platser som ansågs viktigast att sanera.

Saneringen inleddes i fjol med att riva båtklubbens båthus, det vill säga det gamla sågverkshuset. Därefter har Svevia grävt bort stora mängder av den förorenade jorden ­­­– nästan 28 000 ton, som körts till en deponi i Storfors, Värmland. Ännu mer har körts till Bestorp för att återställa tomten, drygt 34 000 ton, och nu är arbetet nästan klart.

– Nu bygger vi en ny brygga längs med stranden och en ny båtramp. På måndag börjar vi lägga tillbaka båtbryggorna och vägarna görs i ordning. Men nytt gräs sår vi inte förrän i vår, säger Pär Lindsmyr, arbetsledare på Svevia.

 

Under arbetets gång har mer förorenad mark upptäckts, så det har tagit lite längre tid än planerat.

– Om allt går som det ska börjar vi bygga det nya båthuset 18 november och blir klara i mitten av december. Det är tyvärr för sent för att hinna få in båtarna, så i vinter måste medlemmarna lösa förvaringen själva, berättar båtklubbens ordförande Michael Lööw.

Det nya båthuset kostar drygt 1,2 miljoner kronor och klubben får inget kommunalt bidrag för den kostnaden. Det gör att avgifterna måste höjas, men Michael Lööw är ändå glad över att saneringen nu blivit av.

– Det är jättepositivt, ett lyft för Bestorp. Vi har haft ett gott samarbete med kommunen hela vägen, säger han.

 

Hur mycket dioxin som avlägsnats är ännu inte sammanställt. På några platser har små mängder förorenad jord lämnats kvar.

– Vid några ekar har man tagit bort så mycket som möjligt runt rötterna, men för att få bort allt hade man behövt fälla träden. Ekarna är skyddsvärda, så det är en avvägning. Vi har lagt på ren massa ovanpå för att minimera risken för exponering, berättar kommunens projektledare Malin Johansson. 

 

Linköpings kommun fick 42 miljoner kronor från Naturvårdsverket till saneringen. Den 10 december anordnar kommunen ett möte på Eklunda bio för att informera om projektet.

I kommunen finns ett dioxinförorenat ställe till som står på länsstyrelsens prioriteringslista, nämligen Sjöbacka såg. Där pågår undersökningar inför en framtida sanering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa