Torpön ska saneras på dioxiner

Brandsnäs såg doppade under 1950-talet virke i träkar, som sedan tömdes ut när de skulle flyttas. För ett år sedan beviljade Naturvårdsverket 17 miljoner kronor för sanering av den förorenade marken på Torpön. Under nästa år kommer saneringen i gång.

8 augusti 2019 06:00

– De 17 miljonerna fördelas så att två miljoner är för i år då den åtgärdsförberedande undersökningen gemomförs och resterande 15 miljoner är märkta för saneringen av den giftiga marken som kommer att utföras under nästa år, säger Geira Torjusen, handläggare på miljöskyddsenheten hos länsstyrelsen i Östergötland.

Mellan 1918 och 1958 låg Brandsnäs såg på Torpön i Ydre. Under flera perioder impregnerades virke som innehöll dioxiner.

Våren 2015 tog länsstyrelsen i Östergötland tolv jordprover inom området som visade mycket höga halter av dioxiner. Den högsta dioxinhalten, 44 gånger Naturvårdsverkets riktlinjer, uppmättes i närheten där den gamla sågverksbyggnaden låg. Sweco, som utförde analyserna av jordproverna, skrev i sin rapport att delar av området borde stängas av och att man skulle undvika all kontakt med sjöbotten och undvika kontakt med jord på de förorenade områdena.

– Ganska omgående gjordes en del åtgärder som att man täckte över förorenade områden och varningsskyltar sattes upp, säger Geira Torjusen.

Eftersom det inte längre finns någon ansvarig från sågverkstiden så har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) gått in som huvudman för saneringen.

– När saneringen startar under 2020 är lite oklart, men man kommer att undvika sommarperioden, då det är mycket turism på Torpön, säger Geira Torjusen.

LÄS MER: Nu ska gifterna bort - för 42 miljoner

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell