Svårt att ta M och KD på allvar

Problemet med väntetider till BUP tar vi på största allvar. Vi vet att det är påfrestande att behöva vänta. Tillgängligheten är en av våra mest prioriterade frågor.

Östergötland 15 september 2021 08:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Köerna till BUP måste bli kortare" (8/9).

Det är dock svårt att ta M och KD på allvar när det förslag de har är ett uppdrag att ta fram en handlingsplan. Sedan mars 2021 finns en sådan plan på plats som syftar till öka tillgängligheten i hälso-och sjukvården, däribland BUP. 

I april fattade hälso-och sjukvårdsnämnden beslut om en extra tillgänglighetssatsning för BUP på totalt 10,4 miljoner kronor. Det är bara en i raden av åtgärder vi vidtagit från koalitionen. 

Vi har också fattat beslut om upphandlad samtalsbehandling, som syftar till att öka tillgången till evidensbaserad samtalsbehandling för ångest och depression i hela länet, även på mindre orter. Ny överenskommelse för länets ungdomshälsa med fokus på samordning och digitala verktyg är beslutad. 

 

180 miljoner kronor tillförs för att arbeta med den framskjutna vården i år och lika mycket tillskjuts för 2022. Vid behov tar också Region Östergötland hjälp av både privata vårdgivare och andra regioner i arbetet med att förbättra tillgängligheten.

Koalition för Östergötland verkar också för att nya arbetssätt och lösningar införs i verksamheterna, så att mer arbetstid kan frigöras till förmån för vårdarbete. Ett exempel på detta är utbyggnaden av den digitala vården, som gör att många barn och unga kan få stöd och hjälp snabbare via appen DinVård. 

 

Psykisk ohälsa breder ut sig och utgör en omfattande samhällsutmaning. Hela samhället behöver därför kraftsamla på flera fronter för att motverka psykisk ohälsa. 

Det kan handla om ökad samverkan mellan BUP och skola men också fler förebyggande insatser. Däremot är den handlingsplan M och KD föreslår redan framtagen. Fokus behöver vara att öka tillgängligheten i linje med den plan som sedan mars 2021 alltså finns på plats.

Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Helena Balthammar (S), hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande
Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östergötland

Oro inom vården: fler kan utveckla social ångest

Linköping

Distansstudier fick Emma att må dåligt – slutade med att hon föll ihop på golvet

Insändare

Insändare: Övervikt berör oss alla

Insändare

Insändare: Hoppas många läser din insändare och får sig en tankeställare

Insändare

Insändare: Tack Leia för din viktiga och modiga insändare

Visa fler