"Har raserat mystiken kring Ghost"

Tobias Forge skapade Ghost helt på egen hand och anser inte att de forna bandmedlemmarna har rätt till någon insyn i ekonomin. Det framgår av det yttrande till Linköpings tingsrätt som bandledarens advokat nu har lämnat in.

7 juni 2017 21:00

Det väckte stor uppmärksamhet när fyra tidigare bandmedlemmar i hårdrockbandet Ghost valde att stämma bandledaren Tobias Forge (mer känd under artistnamnet Papa Emeritus) vid Linköpings tingsrätt. De anklagade honom för att ha skött affärerna runt Ghost helt utan insyn från någon annan i bandet. Kvartetten bakom stämningsansökan yrkar att tingsrätten ska kräva att bandledaren, vid vite på 200 000 kronor, redovisar bolagets intäkter och kostnader för räkenskapsåren 2011–2016 samt att han även redovisar bolagets tillgångar per den 31 december 2016. Bakgrunden till stämningsansökan är uteblivna arvoden och ersättningar under flera år.

Av det svaromål som advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk lämnade in till tingsrätten på onsdagen framgår att Tobias Forge motsätter sig alla krav. Advokaten har skrivit en 40 sidor lång inlaga där hon i detalj redogör för bandets historia och vilken helt central roll hon menar att Tobias Forge haft för bandets framgångar. När redaktionen kontaktar henne vill hon dock inte ge några ytterligare kommentarer.

– Jag uttalar mig aldrig för mina klienters räkning, säger advokaten.

Tobis Forge befinner sig för tillfället på turné i USA och har inte gått att nå för en kommentar.

Av svaromålet framgår att Tobias Forge anser att han ensam skapade Ghost. De övriga i bandet fungerade enligt honom endast som avlönade musiker. "Han allena har grundat och skapat Ghost, dess image med anonymitet och det speciella sceneriet samt det första varumärket som förknippas med Ghost", står det i svaromålet.

En följd av det juridiska bråket har blivit att den mystiska och hemlighetsfulla aura som omgivit bandet har gått förlorad. Tobias Forge anklagar de tidigare bandmedlemmarna för detta. Hans advokat skriver: "Anonymiteten har för övrigt lyckats bibehållas fram till dess kärandena anhängiggjorde förevarande mål i domstol, varvid även Tobias Forges identitet olyckligtvis avslöjats. Resultatet är att kärandena nu raserat den mystik som omgivit rockbandet Ghost."

Om inte de stridande parterna kan nå en förlikning kommer Linköpings tingsrätt att avgöra tvisten efter en offentlig rättegång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa