Ghost-musiker stämmer ledaren

Ledaren för hårdrocksbandet Ghost från Linköping stäms av fyra av bandmedlemmarna. Han anklagas för att ha skött affärerna runt Ghost helt utan insyn från någon annan i bandet. Det framgår av en stämningsansökan till Linköpings tingsrätt.

4 april 2017 16:30

Bakom stämningen står fyra musiker i den världsberömda, hyllade och hemliga hårdrocksgruppen Ghost.

Enligt stämningsansökan yrkar kvartetten (bolagsmännen) på att:

* tingsrätten slår fast att enkelt bolag föreligger mellan de fem musikerna

* de gemensamt bedriver musikgruppen Ghost

* bolagsavtalet förskriver att bandledaren ska sköta förvaltningen av bolagets verksamhet.

De fyra musikerna bakom ansökan yrkar även på att tingsrätten ska kräva att bandledaren vid vite på 200 000 kronor, eller det belopp som tingsrätten anser skäligt, redovisar bolagets intäkter och kostnader för räkenskapsåren 2011–2016 samt att han även redovisar bolagets tillgångar per den 31 december 2016.

Bakgrunden till stämningsansökan är uteblivna arvoden och ersättningar under flera år.

Ghost bildades 2010 och enligt skrivningen i ansökan har bandledaren sedan dess, via sina bolag, låtit inkassera samtliga intäkter för gage, försäljning av kringprodukter och från exploatering av de gemensamt ägda musikinspelningarna.

Hela tiden utan att "vid ett enda tillfälle" redovisa bolagets resultat för de övriga i bandet. I stället har han hänvisat till att rörelsen inte går med vinst.

Under 2012 blev det ekonomiska läget prekärt när medlemmarna inte fick någon ersättning. Efter påtryckningar betalades sporadiska summor ut samtidigt som bandledaren hänvisade till att kassan var tom.

Gruppen har gjort cirka 500 konserter runt om i världen sedan 2010. Ofta inför storpublik.

Publikrekordet är från en festival-spelning i Rio de Janeiro i Brasilien när cirka 85 000 åskådare kom för att lyssna.

Under tiden fördes löpande diskussioner om bandets ekonomiska situation.

Under stora delar av 2016 var bandet ute på turné i två omgångar i stora delar av Europa. Man hann även med spelningar i Chile och Argentina samt en långturné i USA, Kanada och Mexiko. Vid två tillfällen fick bandmedlemmarna kontraktsförslag som de avvisade med hänvisning till att de såg dem som "slavkontrakt".

Relationerna mellan bandledaren och de övriga blev allt mer kyliga. Det gick så långt att Martin Persner, som inte ingår i kvartetten bakom stämningsansökan, hoppade av som gitarrist i juli 2016. Han offentliggjorde i sociala medier den 3 mars i år att han var en av de hemliga medlemmarna.

Musikerna som ingick i Ghost när USA-turnén avslutades på Kings Theatre i New York den 12 november förra året har inte setts sedan dess.

Den 20 december bestred bandledaren, via sin advokat, att Ghost utgjort formen av ett enkelt bolag.

Den 24 mars inleddes en ny turnésväng med början i Storbritannien. Den avslutas med en spelning på Hovet i Stockholm den 28 april.

Corren har varit i kontakt med bandets ledare som inte vill ge någon kommentar till stämningen.

– Jag har ingen möjlighet till det eftersom det är en rättsprocess. Stämningen kommer att besvaras ganska snart av mitt juridiska ombud.

Enkelt bolag

Enkla bolag bildas då två eller flera personer avtalar om att samarbeta, men då avsikten inte är att bilda aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.

Personerna, alltså bolagsmännen, kan vara fysiska eller juridiska personer. Det får inget eget organisationsnummer.

Bolagsmännen i enkla bolag kan registreras hos Bolagsverket om man ska driva näringsverksamhet i bolaget. Bolagsmännen registreras under sina namn, men inget företagsnamn eller organisationsnummer registreras för verksamheten.

Samtliga bolagsmän ska vara överens om förvaltningen av det enkla bolaget, men brådskande åtgärder får utföras även om man inte kan få tag på alla bolagsmän.

Källa: Bolagsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa