Corren en förutsättning för den lokala demokratin

Corren är en förutsättning för den lokala demokratin. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.

En ny studie från Linköpings universitet visar att lokaltidningarna i Östergötland utgör den viktigaste informationskällan i relation till vad som pågår i den kommunala politiken.

En ny studie från Linköpings universitet visar att lokaltidningarna i Östergötland utgör den viktigaste informationskällan i relation till vad som pågår i den kommunala politiken.

Foto: Albin Wiman

Krönika2022-06-02 09:25
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Otaliga studier har genom åren pekat på hur viktig media är för demokratin. Det är inget nytt i sig. Att medborgarna håller sig informerade om vad som händer i deras närområde ökar intresset, engagemanget och drivet att påverka.

Statsvetarna Sören Holmberg och Katarina Barrling beskriver medias roll vackert i en antologi för att fira hundra år av allmän rösträtt: ”Mediernas betydelse för demokratin är som vattnets betydelse för sjöfarten.” Alltså, utan medier ingen fungerande demokrati.  Medierna är människors främsta källa till kunskap om samhället.

Men hur väl speglar media det lokala politiska beslutsfattandet i Östergötland? Det presenteras i en ny studie vid Linköpings universitet, ”Lokala medier i den lokala demokratin”, och resultatet är tydligt. De undersökta tidningarna, Corren, MVT och NT, utgör den viktigaste informationskällan om det politiska beslutsfattandet.

Detta jämfört med skattefinansierade public service och kommunens egna hemsidor och Facebooksidor, samt inlägg i lokala Facebookgrupper.

Totalt har 4 065 texter och inslag analyserats under en fyra veckorsperiod förra hösten, och hela 37 procent av innehållet kommer från Corren, MVT och NT. 

Under den uppmätta perioden publicerade Corren 143 artiklar i Linköping med en koppling till den kommunala verksamheten. Motsvarande siffra för P4 Östergötland var 35 och SVT Öst 13. Om man skalar ner det till artiklar som handlar om kommunal politik så publicerade Corren 30 Linköpingsartiklar, P4 Östergötland fyra, och SVT Öst tre. Statistiken blir sämre för de mindre kommunerna. I det genomgångna materialet förekom inga inslag i P4 Östergötland från sex av östgötakommunerna, i ytterligare fyra kommuner var det bara ett inslag som relaterade till kommunala beslutsprocesser. "Skulle man som invånare i en liten kommun förlita sig på SR Östergötland eller SVT Öst för att informera sig om det politiska beslutsfattandet i den egna kommunen får man tillgång till en ytterst begränsad mängd information". Vidare beskrivs i rapporten att SVT Öst skulle behöva i det närmaste tiodubbla sin sändningstid för att komma upp i den kvantitet inslag som de lokala tidningarna bidrar med.

Att kvantiteten skiljer ut sig är inte så förvånande. Corren har redaktioner i Linköping, Åtvidaberg, Mjölby och Kinda och systertidningar som bevakar Motala, Vadstena, Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och Söderköping åt oss. Vi har ett självpåtaget demokratiskt uppdrag och varje dag går vi igenom kommuners diarier, ett ganska tidsödande arbete som inte alltid ger lön för mödan, och varje dag skriver vi om politiskt beslutsfattande. 

Det är inte bara kvantiteten som mäts i studien utan även en kvalitetsaspekt, hur allsidig bilden är av den aktuella frågan i artikeln eller inslaget. Där skiljer sig lokalmedia inte nämnvärt åt. I Corren är andelen allsidiga artiklar 57 procent, P4 ligger på 56 procent och SVT Öst på 46 procent.

Är vi nöjda så? Nej. Att vi är i stort sett ensamma om att bevaka kommunala angelägenheter i våra östgötska kommuner ger er invånare sämre förutsättningar att påverka det som sker i era kommuner. Samhället blir fattigare. Det finns flera studier som visar att ju mer media beskriver samhällsfrågor, desto mer engagerade blir människor i besluten som fattas som rör lokalsamhället.

Vi konkurrerar inte med P4 Östergötland eller med SVT Öst, tvärtom, vi är på samma planhalva och vill samma sak. Vi välkomnar att fler reportrar rapporterar, gräver, krafsar, avslöjar missförhållanden, eftersom vi vet att det ger östgötarna rätt förutsättningar för att välja sina politiska företrädare.

För ett par veckor sedan fick jag tillfälle att föreläsa om lokal media för kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer i Östergötland. Det blev bra diskussioner om våra olika roller, att vi respekterar dem och om våra olika förutsättningar i kommunerna.

Självklart är vi inte alltid överens och ibland blir diskussionerna heta runt om i våra kommuner, men det är viktigt att komma ihåg att media och politikerna vill samma sak, vi vill ha engagerade medborgare och en medvetenhet att media är en helt nödvändig del av den demokratiska infrastrukturen. Vi vill att invånarna i våra kommuner får reda på hur deras folkvalda politiker levererar på det förtroende som deras mandat vilar på. Hur ska man annars kunna rösta?

Utmaningarna för oss då? Under många år har media nedmonterats runt om i landet och flera kommuner i Sverige saknar journalistisk bevakning och där öppnas dörren för ett divergerat samhälle. Skräckexemplet är USA där landsbygden har förvandlats till nyhetsöknar när lokala medier har försvunnit. Det här är något vi kämpar mot och vi skönjer en ljusning, för trenden i samhället är att det lokala engagemanget blir starkare i en global värld. Det finns ett enormt engagemang kring vårt innehåll och politiskt beslutsfattande runt om i våra kommuner, speciellt ett valår som i år. Tack för det! Och fortsätt att engagera er, och höra av er till våra redaktioner med tips och frågor och önskemål om vad vi ska rapportera om.