Ny studie: Dagspressen i länet viktig för demokratin

De kommersiella dagstidningarna i Östergötland är av stor vikt för demokratin – och den lokala kommunbevakningen. Det slås fast i en ny studie från Linköpings universitet.

De kommersiella dagstidningarna i länet utgör den bästa informationskanalen för kommunpolitiska frågor. Det slår en studie från Linköpings universitet fast.

De kommersiella dagstidningarna i länet utgör den bästa informationskanalen för kommunpolitiska frågor. Det slår en studie från Linköpings universitet fast.

Foto: Dennis Petersson

Östergötland2022-06-02 05:00

Bakom studien ligger Johan Wänström, forskare och statsvetare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), samt Rebecka Rita Kostet, masterstudent i statsvetenskap. Genom att under fyra veckor studera 4 065 inlägg, artiklar och inslag från sex informationskanaler har de kartlagt det lokala medielandskapet. Alla inslag som har inkluderats i studien har en koppling till kommunens verksamhet – huruvida det finns kopplingar till det politiska beslutsfattandet har också undersökts.

De informationskanaler som utgör studien är dagspressen, i form av Motala Vadstena Tidning, Norrköpings Tidningar, Corren och Tranås Tidning, samt Sveriges Radio, SVT och kommunernas egna hemsidor och Facebook-sidor. Lokala Facebook-grupper, administrerade av privatpersoner och med tusentals medlemmar, finns också med. "Söderköping nu och då" är ett exempel.

undefined
Johan Wänström, forskare och statsvetare vid Centrum för kommunstrategiska studier, ligger bakom studien. "Om man som invånare vill informera sig om det politiska beslutsfattandet är dagstidningarna den främsta källan", säger han och poängterar att de kommersiella medieaktörerna står inför stora utmaningar.

Johan Wänström förklarar bakgrunden till studien:

– Att medborgarna har tillgång till information om det politiska beslutsfattandet på kommunal nivå är en förutsättning för att den lokala demokratin ska fungera. I min dialog med lokala politiker, främst i mindre kommuner, har det framkommit att vissa tycker att mediebevakningen inte är tillräckligt stor. När medborgarna går och röstar i september – vad baserar de sitt val på?

– Med den här studien ville vi se om östgötarna har tillgång den här sortens information, var de kan få tillgång till den och hur den ser ut, fortsätter han.

Utifrån de analyserade inslagen och en rad aspekter, bland annat hur ofta de politiska beslutsfattarna förekommer och hur allsidig informationen är, dras en rad kortfattade slutsatser. De lokala Facebook-sidorna bedöms ännu inte vara en bra informationskälla samtidigt som det politiska beslutsfattandet ofta uteblir på kommunens egna kanaler. Där uttalar sig oftast tjänstepersoner.

undefined
Materialet från Sveriges Radio, som har använts i studien, utgörs av ljudklipp kopplade till nyheter som har publicerats på hemsidan kopplad till SR Östergötland. Radios ordinarie sändningar har alltså inte inkluderats i studien.

När det gäller public service kontra dagspressen bedöms det kvalitativa innehållet som likvärdigt samtidigt som tidningarna i något högre utsträckning lyfter fram politikerna – men det som framförallt särskiljer dem åt är mängden information.

– Public service har så pass mycket mindre utrymme än tidningarna. Det gör att många av de mindre kommunerna, under de här veckorna, inte förekom i något inslag alls som berör den lokala politiken i varken Sveriges Radios eller SVT:s bevakning. Det är i sig ingen kritik utan bara ett konstaterande om att det skiljer sig åt utrymmesmässigt, säger Johan Wänström.

– När det gäller tidningarna konstaterar vi att det är den främsta källan om man som invånare i Östergötland vill informera sig om de lokala politiska frågorna. Det är tydligt i den här studien, fortsätter han.

undefined
Förutom Corren är också Norrköpings Tidningar, Motala Vadstena Tidning och Tranås Tidning med i studien. Tillsammans stod de för 1 530 av de artiklar/inslag/inlägg som samlades in under perioden 13 oktober till 9 november 2021.

De här slutsatserna skapar, enligt Johan Wänström, ett stort frågetecken.

– Frågan för tidningarna, men i längden också demokratin, blir om de kommersiella aktörerna kan fortsätta att tillhandahålla den här informationen långsiktigt. Hela branschen går ju igenom ett paradigmskifte – från papperstidning till nyheter via nätet.

Han hoppas att studien ska leda till en diskussion.

– Jag hoppas att vi kan uppmärksamma det faktum att vi ofta fokuserar på public service, då den är skattefinansierad, men att den kommersiella verksamheten är oerhört viktig för den lokala demokratin. Det är viktigt att det finns förutsättningar för att den kan fortsätta att bedrivas även i framtiden, säger Johan Wänström.

Mer om studien

Studien från CKS heter "Lokala medier i den lokala demokratin". Artiklar, inslag och inlägg, kopplade till kommunens verksamhet, har inkluderats i studien. När det gäller Sveriges Radio har inte de ordinarie sändningarna inkluderats utan endast ljudklipp kopplade till nyheter på SR Östergötlands hemsida. För SVT har den dagliga lokala nyhetssändningen, som är tio minuter lång, inkluderats. Tranås Tidning inkluderas i studien med anledningen av dess bevakning i Ydre kommun.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!