VTI: Ny service till våren – boka din resa i förväg

Under våren kommer vi till exempel att starta en ny service där man kan boka sin resa i förväg, så kallad anropsstyrd trafik eller ”on-demand”, skriver Anna Anund, forskningschef VTI.

I dagsläget har ett 30-tal forskningsprojekt genomförts sedan starten 2019 där bussarna och den mobilitet de tillhandahåller har studerats, skriver Anna Anund, forskningschef VTI.

I dagsläget har ett 30-tal forskningsprojekt genomförts sedan starten 2019 där bussarna och den mobilitet de tillhandahåller har studerats, skriver Anna Anund, forskningschef VTI.

Foto: Anna Lindén

Insändare2024-04-16 14:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Är VTI-projektet på Campus rimligt?” (13/4):

Vi är glada att höra att du upplever säkerheten som god för cyklister och fotgängare som interagerar med de självkörande fordonen.

Projektet ”Ride the future” är en satsning som har flera syften. Ett av dessa är att visa hur en autonom, elektrifierad buss kan vara en del av mobiliteten i den moderna, förtätade staden​, ett annat är att erbjuda en plattform för forskning och studier​ och en tredje är att bidra till samverkan och regional utveckling. 

I dagsläget har ett 30-tal forskningsprojekt genomförts sedan starten 2019 där bussarna och den mobilitet de tillhandahåller har studerats. Det kan handla om tekniska lösningar, miljöaspekter, mänskliga beteenden eller säkerhet. 

Just studien som refereras till i artikeln handlar om att utveckla ett koncept kring hur bussarna på bästa sätt ska kommunicera vart de ska och sin intention så att de som möter eller kör om bussarna ska känna sig säkra och trygga. Det kan handla om såväl cyklister som fotgängare, äldre som yngre, det kan vara personer utan eller med funktionsnedsättning. 

I projektet ingår även studier kring framtida användningsområden. Under våren kommer vi till exempel att starta en ny service där man kan boka sin resa i förväg, så kallad anropsstyrd trafik eller ”on-demand”. Vi hoppas att det ska vara ett svar på resenärers önskemål. 

Vår framtida satsning och verksamhet finns att läsa mer om på www.ridethefuture.se.