Vi arbetar för att fylla hela Galleria Kvarnen

Vi måste förhålla oss affärsmässigt så alla företag har samma förutsättningar oavsett om man driver sitt företag i gallerian eller i andra lokaler, menar insändarskribenterna.

 När vi tog över den var cirka 45 procent av ytorna uthyrda och nu är vi uppe i över 80 procent vilket är oerhört positivt, skriver styrelsen för Galleria Kvarnen i Mjölby.

När vi tog över den var cirka 45 procent av ytorna uthyrda och nu är vi uppe i över 80 procent vilket är oerhört positivt, skriver styrelsen för Galleria Kvarnen i Mjölby.

Foto: Anna Bennich

Insändare2022-06-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Hyreshöjningen kommer att resultera i tomma lokaler" (24/5):

När FAMI köpte Galleria Kvarnen var det för att vi inte såg någon annan möjlighet. Gallerian blev mer och mer tömd och ägarna samarbetade inte med resten av stadskärnan så som man önskade. Det första vi gjorde var en totalöversyn och en utbudsgenomgång. Vi såg att vi var tvungna att få in flera olika verksamheter som kunde göra att gallerian kunde vända sin trend. När vi tog över den var cirka 45 procent av ytorna uthyrda och nu är vi uppe i över 80 procent vilket är oerhört positivt. 

När Galleria Kvarnen AB gör kalkyler till ett avtalsförslag så gör vi en bedömning av möjlig hyresnivå utifrån hyresgästens omsättning och de nyckeltal som finns för branschen avseende hyrans nivå i förhållande till omsättningen. 

I hyreskalkylen tar vi också med kostnader som tillgodoser hyresgästens önskemål samt renoveringar. Dessa byggkostnader måste inrymmas i den marknadsanpassade hyran. Ska vi bygga om och investera i en lokal måste vi få igen kostnaderna utslagna på den tid som avtalet löper på. Är det stora byggkostnader vid etablering av en butik så föreslår vi en längre avtalstid, kanske uppemot 15 år, för att kunna räkna hem investeringen. Det är ett brukligt förfarande och brukar uppskattas av hyresgästen då det skapar långsiktighet.

Galleria Kvarnen AB arbetar med marknadsmässiga hyror då vi inte kan gå in och gynna ett enskilt företag. Vi måste förhålla oss affärsmässigt så alla företag har samma förutsättningar oavsett om man driver sitt företag i gallerian eller i andra lokaler. Det ska vara konkurrens på lika villkor.

Vi är glada över nyetableringar i Fix my phone, Direktoptik, Mjölby sushi, Espressohouse och Main Event. Dessutom öppnar snart Family House, Familjeläkarna och Lindhs café. Förutom detta har vi flera av våra befintliga hyresgäster som trott på Mjölby kommun och gallerian och därmed satsat på nya lokaler så som Systembolaget, Metz och KappAhl. Vi arbetar nu vidare med att fylla hela gallerian och vi har fler etableringar på gång. På sikt är målet att sälja den vidare till ett bolag som lika mycket tror på utvecklingen i Mjölby kommun som vi gör.