Vem tar ansvar för att skydda vårt kulturarv ?

Det åligger Länsstyrelsen att skydda kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader, skriver insändarskribenten.

Helt rätt att bygga om äldre byggnader till modern användning men det ska ske med varsamhet och respekt, skriver insändarskribenten.

Helt rätt att bygga om äldre byggnader till modern användning men det ska ske med varsamhet och respekt, skriver insändarskribenten.

Foto: Jesper Friman

Insändare2024-06-27 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Bevara kyrksalen som ett byggnadsminne" (15/6):

Nilsson, Ludvigsson och Cocozza skriver angående Baptistkyrkan i Linköping att Länsstyrelsen borde agera för att bevara dess sekelskiftesmiljö för kommande generationer.

De har helt rätt. Förr fanns en stadsarkitekt i varje kommun som oftast hade god kunskap om viktiga byggnader.

Nu när kravet på att det ska finnas en stadsarkitekt i varje kommun är borta åligger det Länsstyrelsen att skydda kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader.

Informeras Länsstyrelsen eller Länsantikvarieämbetet överhuvudtaget när bygglov ska ges för den här typen av byggnader?

Som exempel har Mjölby Kommuns byggnadsnämnd nyligen gett bygglov för ombyggnation av Mjölby Tingshus, tingssalen som idag är helt intakt med träpaneler, läderklädda dörrar och 6 meters takhöjd försvinner, man har dessutom i strid mot gällande detaljplan gett lov att exteriört bygga till lagmansbostaden (såvitt jag vet den enda i Östergötland) en unik tidstypisk 60-tals-byggnad med platt koppartak och fina detaljer i kalksten och järn.

Vem tar ansvar för att skydda vårt kulturarv ?

Helt rätt att bygga om äldre byggnader till modern användning men det ska ske med varsamhet och respekt för vårt gemensamma kulturarv.