Bevara kyrksalen som ett byggnadsminne

Den gamla Baptistkyrkan på Klostergatan 46 är till salu. En byggnad med stort historiskt värde för Linköpings historia, skriver Hans Nilsson, David Ludvigsson och Michael Cocozza.

Det är av största vikt att kyrksalen bevaras som ett byggnadsminne och fortfarande får en öppen, publik prägel. Den är ett av få offentliga rum som minner om staden som den var i slutet på 1800-talet, skriver Hans Nilsson, David Ludvigsson och Michael Cocozza.

Det är av största vikt att kyrksalen bevaras som ett byggnadsminne och fortfarande får en öppen, publik prägel. Den är ett av få offentliga rum som minner om staden som den var i slutet på 1800-talet, skriver Hans Nilsson, David Ludvigsson och Michael Cocozza.

Foto: Jesper Friman

Debatt2024-06-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det var en av de första kyrkobyggnaderna som uppfördes av frikyrkorörelsen i Linköping. Bakom bygget stod Baptistförsamlingen som hade bildats 1867.

Nu är huset till salu för högstbjudande, utan några som helst villkor om att bevara den kyrksal som är en omistlig del av stadens äldsta folkrörelsehistoria.

Vi menar att det inte finns någon annan byggnad i Linköping som oförvanskad minner om 1800-talets frikyrkorörelse. Frågan är om det över huvud taget finns en offentlig byggnad i Linköping från det sena 1800-talet som fångar den tidens miljö, känsla och stämningar. När man träder in i Babettes café och vidare in mot kyrksalen i denna byggnad träder man in i ett rum så som det var runt förra sekelskiftet. Det är av högsta vikt att den upplevelsen bevaras för eftervärlden.


Kyrksalen ska nu tydligen kunna slås sönder och bli ett ”häftigt kontor” och staden blir då ett gemensamt historiskt minne fattigare samtidigt som byggnaden privatiseras.

Det är av största vikt att kyrksalen bevaras som ett byggnadsminne och fortfarande får en öppen, publik prägel. Den är ett av få offentliga rum som minner om staden som den var i slutet på 1800-talet. Vi har väldigt få offentliga inomhusmiljöer i Linköping från förra sekelskiftet. Att stiga in på fina Babettes café och bageri och vidare in i kyrksalen ger en alldeles speciell känsla, som att färdas i en tidsmaskin, tillbaka 100 år i tiden. De här offentliga rummen är en del av stadens identitet som bör förbli offentliga och tillgängliga för alla.

Det är av största vikt att denna miljö bevaras för eftervärlden. Byggnadsnämnd och Länsstyrelsen bör agera i syfte att säkra detta gemensamma historiska byggnadsminne för kommande generationer.