Vem bryr sig om en trafikskylt?

Insändare 15 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Bilar genar genom Biskopsparken – inget händer" (9/8):

Det är tyvärr i fler av stadens parker man bryter mot reglerna. Bilden visar hur det ser ut vid Trädgårdsföreningens anslutning till Lasarettsgatan. Det var troligen inte det utseende man tänkte sig när man bekostade galler så att gräset skulle kunna växa till trots att arbetsfordon behöver komma in och ut ur parken.

Merparten av trafiken består inte av arbetsfordon, utav sådana som inte får köra på gång- och cykelväg. Det finns skyltar uppsatta. Men vem bryr sig om en skylt?

Det är trafik till och från en intilliggande Bostadsrättsförening som är det största problemet. Det verkar som att vissa tror att det är en väg anlagd för trafik till och från fastigheten. Om det hade varit tanken uppstår frågan: Varför har man i så fall ordnat infarten via en trottoarkant och en gräsmatta?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa